Monthly Archives: gruodžio 2021

Nepriklausomybės Gynėjų rikiuotė

Gerb. NGS valdybos nariai.
Informuoju, kad 2022 m. sausio 12 d. /trečiadienį/-16 val. Seimo Didžiajame kiemelyje-ne Seimo patalpose, vyks Nepriklausomybės Gynėjų rikiuotė-susitikimas skirtas paminėti Laisvės Gynėjų dieną.
Kviečiame Nepriklausomybės Gynėjus atvykti į renginį. Po rikiuotės-susitikimo dalyviai bus vaišinami arbata ir kareiviška koše.
Dalyviams, kurie dalyvaus tik renginiuose lauke, galimybių pasas nebūtinas.Kitiems, esant reikalui, pageidaujantiems įeiti į Seimo II-sius rūmus, būtinas galimybių pasas.Turėti individualias apsaugos priemones. Prašau, kad NGS skyrių pirmininkai informuotų apie renginyje pageidaujančius dalyvauti ir užpildytų lentelę pagal pridedamą formą.Informaciją prašau pateikti iki 2022 m. sausio 5 d. NGS Trakų skyriaus pirmininkui Gintui Vilkeliui, el. paštu  gintas.vilkelis@gmail.com tel. 868689234

Sausio 7 d. 11 val. Seime vyks pasitarimas dėl rikiuotės-susitikimo.

Eil. Nr.Pavardė (pagal alfabetą)Vardas

Tikiuosi aktyvaus dalyvavimo.
PagarbiaiTrakų sk. pirmininkas Gintas Vilkelis

Gerbiami Bendražygiai,

Ačiū Jums, už įdėtas pastangas nepriklausomybės gynėjų gerovei bei tarnystę Tėvynei Lietuvai, mūsų kova dėl šių siekių dar nebaigta, tvirtai saugokime tai ką pavyko iškovoti daugiau kaip prieš 31 metus, kurkime ir puoškime Lietuvą ateities kartoms primindami savo šlovingą istorinę atmintį. Dėkoju likimui už suteiktą galimybę Jus pažinti ir tada kai to labiausiai reikėjo – pajausti Jūsų petį.

Gražių, jaukių ir šiltų Šv.Kalėdų bei saugių Naujųjų 🐯Tigro 2022 -ųjų metų kiekvienam!

Pagarbiai

Arnoldas Kulikauskis

NGS pirmininkas

NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SĄJUNGOS NARIAMS – AŠ ATSIPRAŠAU

Leonas Kerosierius, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos narys
Vilnius, 2021-12-23

Į Nepriklausomybės gynėjų sqąjungą mes susirinkome iš Parlamento rūmų, Televizijos
bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto aikščių, iš pasienio užkardų, iš Parlamento barikadų, iš
miestų ir miestelių.
Mūsų sambūrio tikslas prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės kovas ir budėti Tėvynės
gynyboje.
Gaudami valstybės apdovanojimus Prezidentui esame tarę TĖVYNĖS LABUI.
Gaudami nario pažymėjimą savo vadui Jonui Gečui taip pat esame tarę TĖVYNĖS LABUI.
Panašiai dėkojame už bet kokią paskatą.
Mūsų didingos organizacijos nariai rinkiminiame suvažiavime išrinko valdymo
organus, o mes įsipareigojome vykdyti mums pavestą misiją.
Aš, šalia kitų įpareigojimų, pasisiūliau padėti spręsti nario mokesčių rinkimo
klausimus, dalyvauti įstatų rengimo procedūrose. Patikėkite, kad man nepavyko abiem
klausimais. Dėl nario mokesčių rinkimo ne vieną kartą kalbėjau valdybos posėdyje ir oficialiai
rašiau ir ne kartą buvau kritikuojamas. Dėl įstatų esu pateikęs oficialius raštus, kuriuose esu
nurodęs, kad įstatų keitimo iniciatoriai turėtų pateikti tikslus ir kainą, nes reikėtų apmokėti
teisininkų konsultacijas, pakeitus įstatus reikėtų pakeisti NGS atributiką, sąskaitas, antspaudus
ir apmokėti kitas išlaidas. Mano manymu įstatų keisti nereikėtų, nes pagal juos visi norintys
gali bet kokį darbą atlikti – net kalnus nuversti. Mes dažnai pamiršdavome, kad darbo sėkmę
garantuoja visų valdybos narių teikiami pasiūlymai, aktyvus dalyvavimas darbe, prisiėmimas
prievolę atlikti darbus – O MES DAŽNAI REIKALAUDAVOME, KAD PIRMININKAS
IŠSPRĘSTŲ PROBLEMAS PATYS PASILIKDAMI NUOŠALYJE, nenorėdami suprasti,
kad pirmininko pagrindinė funkcija yra organizuoti darbą, kai mes visi valdybos nariai
tinkamai parengiame dokumentus arba suformuluojame užduotį, arba pateikiame pasiūlymą.
Esame dalyvavę įvairiuose aukščiausio lygio valstybės renginiuose ir kiekvienais
metais sausio 12 dieną Nepriklausomybės gynėjų rikiuotėje, konferencijoje ir laužų uždegimo
ceremonijoje. Visur ir visada susitikdami bendražygius prisimename anų laikų kovas ir
pasidaliname aktualijomis
Prieš porą savaičių dalyvavome Laisvės premijos laureato partizano Juozo Jakavonio-
Tigro ir generolo Gintautto Zenkevičiaus laidotuvių ceremonijose. Bažnyčiose ir laidotuvėse
buvo NGS narių. Tada dar kartą supratome koks reikšmingas šių karžygių gyvenimas
Lietuvos Nepriklausomybes kovose, nes ir mes buvome šalia jų ir žinaome priesaikos žodžius,
kad visada reikia budėti dėl Lietuvos Nepriklausomybės.
Laužydami plotkelę Kūčių vakarienėje, budėdami Kalėdų Šventose mišiose ir išgirdę
Naujųjų metų paskelbimo laikrodžio dūžius dar kartą prisiminsime savo darbus, pagalvosime
ar visada buvome teisūs, prašysime atleidimo už nuodėmes, už kitų įskaudinimą,
prisiiminsime atsakomybę už nenuveiktus darbus ir stenksimės būti Aukščiausiojo ir
bendraminčių tarnais.
Aš atsiprašau, kad tinkamai neatlikau man pavestas užduotis, gal ką įžeidžiau.
KAS GERA PRISIMINKIME.
TĖVYNĖS LABUI
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMO

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Seimo nariams

Nepriklausomybės gynėjams

Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMO

2021 m. lapkričio 4 d.

Vilnius 

LR Seimas 2021-06-10 d. priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą, kuriuo statusą galės gauti: 

  1. kariai savanoriai;
  2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai; 
  3. Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
  4. Muitinės departamento pareigūnai;
  5. policijos pareigūnai;
  6. šauliai.

APGAILESTAUJAME, kad Laisvės gynėjų statuso negalima bus suteikti žuvusiems Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui. Taip pat Nepriklausomybės gynėjo statuso negalės gauti apie 1000 sužeistųjų prie televizijos bokšto, prie Radijo ir televizijos komiteto ir juos gynusieji. Statuso negalės gauti gynusieji ir budėjusieji prie Parlamento, prie Sitkūnų, prie kitų svarbių objektų, stačiusieji barikadas, aktyviai dalyvavę medicinos darbuotojai, žaliaraiščiai, sąjūdininkai, žiniasklaidos atstovai, atidavusieji ginklus, nuolat budėjusieji jaunuoliai.

PAŽYMIME, kad dalis Nepriklausomybės gynėjų sąjungos narių aktyviai dalyvavusių ginant Parlamentą ir kitus objektus negalės gauti šio statuso, kadangi juridiškai  nebuvo įforminti aukščiau  paminėtose grupėse ir struktūrose, nors iki šiol aktyviai tebedalyvauja patriotinėje veikloje.

KONSTATUOJAME, kad 2018-01-02 d. visuomeninė Komisija nepriklausomybės gynėjams pripažinti sudaryta iš nevyriausybinių organizacijų, vienijančių 1990-1991 metų Lietuvos Nepriklausomybės gynėjus, veikianti su Seimo vadovybės žinia ir jos remiama, apsvarstė apie 350 prašymų dėl Laisvės gynėjų statuso pripažinimo galimiems kandidatams. Komisija 305 pripažino Laisvės gynėjų statuso atitikimo reikalavimus. Derinant su atsakingomis institucijomis Seimas jiems įteikė neterminuotus 1991 m. Lietuvos Nepriklausomybės gynėjo vardinius leidimus į Seimą.

ŽINOMA, kad  rengiant Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo statuso įstatymo projektą ir priėmus šį įstatymą į atsakingas institucijas kreipėsi daug Nepriklausomybės gynėjų ir organizacijų prašydami išplėsti Laisvės  gynėjų grupių sąrašą.

PRAŠOME Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatyme numatyti ir papildyti Laisvės gynėjo statusą visiems nužudytiems ir sužeistiems prie televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto bei kitiems aktyviai gynusiems Lietuvos Nepriklausomybę ir aktyviai dalyvaujantiems patriotinėje veikloje. Laisvės gynėjo statuso suteikimui pagrindiniais kriterijais ir argumentais galėtų būti Generalinės prokuratūros pažymos apie nužudymus, sužeidimus, savivaldybių ir sveikatos apsaugos institucijų pažymos, informacija apie priimtas priesaikas, valstybiniai apdovanojimai tarp kurių ir Sausio 13-osios atminimo medalis, nuotraukos, straipsniai, liudininkų paaiškinimai, visuomeninių organizacijų surinkta medžiaga apie visuomeninę patriotinę veiklą nuo 1990 metų bei visuomeninės Komisijos nepriklausomybės gynėjo pripažinti ir statusui suteikti, veikiančios nuo 2018-02-01 d. surinkta medžiaga.

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
valdybos pirmininkas                                                                                        Arnoldas Kulikauskis

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
valdybos sekretorius                                                                                          Gintas Vilkelis

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga kreipėsi į valstybės vadovus: išreiškė palaikymą ministrams 

Pranešimas žiniasklaidai

2021 m. gruodžio 13 d. 

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga kreipėsi į valstybės vadovus: išreiškė palaikymą ministrams 

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga (NGS) atviru laišku kreipėsi į žiniasklaidą ir valstybės vadovus – prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Niesen, premjerę Ingridą Šimonytę. NGS teigimu, šiuo metu iš nedraugiškų Lietuvai valstybių yra vykdomas ekonominis valstybės puolimas, o pasitelkiant kai kurias asmenimis iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jais naudojantis sąmoningai užpulti Ministrų Kabineto nariai. 

„Nepriklausomybės gynėjų sąjunga akivaizdžiai mato, kad tebesitęsianti hibridinė ataka iš pabėgėlių atakos virsta į ekonominį valstybės puolimą. Mes stebime, kaip vykdomas sėkmingas puolimas manipuliuojant piniginiais srautais, pasitelkiant kai kuriuos asmenis AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jais naudojantis sąmoningai yra užpulta Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Atakos tikslas – sugriauti LR Vyriausybę ir sukelti politinę- ekonominę krizę. Šios atakos taikiniais tapo LR SM ministras Marius Skuodis ir URM ministras Gabrielius Landsbergis“, – teigiama laiške.

Anot jų, ministrų patraukimas neišspręs situacijos dėl tebesitęsiančio bendrovės „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą įsigaliojus JAV sankcijoms Baltarusijai.

„Manome, kad nereikėtų atlikti neapgalvotų skubių veiksmų priimant jų atsistatydinimą, nes akivaizdu, kad atakos ir problemos sprendimo esmė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybėje bei Stebėtojų taryboje. Šią problemą turėtų spręsti savo srities specialistai ir profesionalai- ekonomikos bei teisės ekspertai. Šiuo metu valstybę hibridinio karo pasekoje, vykdo gynybos veiksmus nuo besitęsiančio puolimo, todėl būtina tausoti geriausius savo žmones“, – teigiama NGS laiške šalies vadovams. 

Laiške taip pat pažymima, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybės veiksmus turėtų įvertintų Valstybės saugumo departamentas (VSD).

„Reikalaujame, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybės veiksmus įvertintų VSD tarnyba“, – teigia NGS nariai. 

Pranešimas dėl valdybos susirinkimo


2021-12-16 d. šaukiamas NGS valdybos susirinkimas, kuris organizuojamas vadovaujantis NGS 2021-11-04 d. valdybos posėdžio nutarimų pagrindais. NGS susirinkimas numatomas 16 val. LR Seimo III rūmų Baltijos asamblėjos salėje ir telefoniniu nuotoliniu būdu.
NGS susirinkimui neįvykus pakartotinis kviečiamas 17 valandą.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  1. Skyrių pirmininkų skelbimai, nuveiktų darbų pristatymas bei pasirengimas galimam visuotiniam NGS rinkiminiam suvažiavimui.
  2. NGS darbo organizaciniai klausimai ir probleminių klausimų sprendimas.

NGS pirmininkas Arnoldas Kulikauskis