Pranešimas dėl valdybos susirinkimo


2021-12-16 d. šaukiamas NGS valdybos susirinkimas, kuris organizuojamas vadovaujantis NGS 2021-11-04 d. valdybos posėdžio nutarimų pagrindais. NGS susirinkimas numatomas 16 val. LR Seimo III rūmų Baltijos asamblėjos salėje ir telefoniniu nuotoliniu būdu.
NGS susirinkimui neįvykus pakartotinis kviečiamas 17 valandą.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  1. Skyrių pirmininkų skelbimai, nuveiktų darbų pristatymas bei pasirengimas galimam visuotiniam NGS rinkiminiam suvažiavimui.
  2. NGS darbo organizaciniai klausimai ir probleminių klausimų sprendimas.

NGS pirmininkas Arnoldas Kulikauskis