DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMO

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Seimo nariams

Nepriklausomybės gynėjams

Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMO

2021 m. lapkričio 4 d.

Vilnius 

LR Seimas 2021-06-10 d. priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą, kuriuo statusą galės gauti: 

  1. kariai savanoriai;
  2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai; 
  3. Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
  4. Muitinės departamento pareigūnai;
  5. policijos pareigūnai;
  6. šauliai.

APGAILESTAUJAME, kad Laisvės gynėjų statuso negalima bus suteikti žuvusiems Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui. Taip pat Nepriklausomybės gynėjo statuso negalės gauti apie 1000 sužeistųjų prie televizijos bokšto, prie Radijo ir televizijos komiteto ir juos gynusieji. Statuso negalės gauti gynusieji ir budėjusieji prie Parlamento, prie Sitkūnų, prie kitų svarbių objektų, stačiusieji barikadas, aktyviai dalyvavę medicinos darbuotojai, žaliaraiščiai, sąjūdininkai, žiniasklaidos atstovai, atidavusieji ginklus, nuolat budėjusieji jaunuoliai.

PAŽYMIME, kad dalis Nepriklausomybės gynėjų sąjungos narių aktyviai dalyvavusių ginant Parlamentą ir kitus objektus negalės gauti šio statuso, kadangi juridiškai  nebuvo įforminti aukščiau  paminėtose grupėse ir struktūrose, nors iki šiol aktyviai tebedalyvauja patriotinėje veikloje.

KONSTATUOJAME, kad 2018-01-02 d. visuomeninė Komisija nepriklausomybės gynėjams pripažinti sudaryta iš nevyriausybinių organizacijų, vienijančių 1990-1991 metų Lietuvos Nepriklausomybės gynėjus, veikianti su Seimo vadovybės žinia ir jos remiama, apsvarstė apie 350 prašymų dėl Laisvės gynėjų statuso pripažinimo galimiems kandidatams. Komisija 305 pripažino Laisvės gynėjų statuso atitikimo reikalavimus. Derinant su atsakingomis institucijomis Seimas jiems įteikė neterminuotus 1991 m. Lietuvos Nepriklausomybės gynėjo vardinius leidimus į Seimą.

ŽINOMA, kad  rengiant Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo statuso įstatymo projektą ir priėmus šį įstatymą į atsakingas institucijas kreipėsi daug Nepriklausomybės gynėjų ir organizacijų prašydami išplėsti Laisvės  gynėjų grupių sąrašą.

PRAŠOME Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatyme numatyti ir papildyti Laisvės gynėjo statusą visiems nužudytiems ir sužeistiems prie televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto bei kitiems aktyviai gynusiems Lietuvos Nepriklausomybę ir aktyviai dalyvaujantiems patriotinėje veikloje. Laisvės gynėjo statuso suteikimui pagrindiniais kriterijais ir argumentais galėtų būti Generalinės prokuratūros pažymos apie nužudymus, sužeidimus, savivaldybių ir sveikatos apsaugos institucijų pažymos, informacija apie priimtas priesaikas, valstybiniai apdovanojimai tarp kurių ir Sausio 13-osios atminimo medalis, nuotraukos, straipsniai, liudininkų paaiškinimai, visuomeninių organizacijų surinkta medžiaga apie visuomeninę patriotinę veiklą nuo 1990 metų bei visuomeninės Komisijos nepriklausomybės gynėjo pripažinti ir statusui suteikti, veikiančios nuo 2018-02-01 d. surinkta medžiaga.

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
valdybos pirmininkas                                                                                        Arnoldas Kulikauskis

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
valdybos sekretorius                                                                                          Gintas Vilkelis