DĖMĖS LIETUVOS KARŪNOJE

DĖMĖS LIETUVOS KARŪNOJEVilnius, 2023-06-27Kai žvaigždės blaškos po visatą,Riaumuoja žemės branduoliai.Dieną, naktį pasaulių begalybėjMes garbę Lietuvos ginam.Jūsų Ekscelencijos valstybių vadovai ir Jūsų Antrosios pusės,Gerbiamieji diplomatai,Mielieji sveteliai,Gerbiami žiniasklaidos atstovai,Jūs prieš atvykdami į Vilnių į aukščiausią pasaulio valstybių stiprybių NATOVilniuje misiją turbūt domėjotės ir daug girdėjote apie Lietuvą.Istoriniai šaltiniai byloja, kad gilioje senovėje prie Baltijos jūros apsigyvenusios lietuvių … Continue reading DĖMĖS LIETUVOS KARŪNOJE »

AB Giraitės ginkluotės gamyklos plėtra gamybos apimtis padidins 35 proc.

Giraitės ginkluotės gamykla sėkmingai tęsia plėtros darbus – šiandien gamykloje paleisti kapsuliavimo ir šovinių užtaisymo įrenginiai. Planuojama, jog jie bendrovės gamybos apimtis padidins iki 35 procentų ir panaikins iki tol turėtą „butelio kakliuką“ (angl. bottleneck) šovinio surinkimo operacijose.  Šis procesas užbaigė pirmąjį gamybos pajėgumų stiprinimo etapą.  Šiandieninis pirmojo gamybos plėtros etapo užbaigimas – bendrovės kelerių metų … Continue reading AB Giraitės ginkluotės gamyklos plėtra gamybos apimtis padidins 35 proc. »

KADA LIETUVA IŠSIVADUOS Iš MARKSO, LENINO, SNIEČKAUS KOMUNISTINIO PAVELDO RAIZGINIO

Nepastebimai prabėgo 33 metai nuo 1990 m. kovo 11 dienos, kai buvoatkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Ne vieną kadenciją dešiniosiospolitinės jėgos turėjo ir dabar turi daugumą, bet vis nepavyksta užbaigti nuosovietmečio likusių nepadarytų darbų: 2masinio gyventojų trėmimo data. Gavę iš Maskvos pritarimą su gražiupavadinimu „Vesna“ Lietuvos komunistų valdžia (1948-05-18) priėmė nutarimąvykdyti trėmimą. Jį pasirašė Lietuvos KP(b) … Continue reading KADA LIETUVA IŠSIVADUOS Iš MARKSO, LENINO, SNIEČKAUS KOMUNISTINIO PAVELDO RAIZGINIO »

KĄ MUMS TĖVAI IR SENELIAI PASAKOJO

Valdas MINTAUČKIS Metai bėga. Nuo pokario metų iki šių dienų laiko tarpas nenumaldomai ilgėja, blėsta atmintis, dienos bėga su savimi nusinešdamos ir tų dienų liaudininkus.Daugelio tų įvykių liaudininkė, nesenai devyniasdešimt devynių metų jubiliejų atšventusi, 1924 metais vasario 29 dieną gimusi Adelė Randytė apie pokario metus sutiko pasidalyti iki tol niekur neskelbtais prisiminimais. TRIPOLIUVKA Tai jaukus, … Continue reading KĄ MUMS TĖVAI IR SENELIAI PASAKOJO »

NGS valdybos nariai

Primenu, kad visuotinis NGS suvažiavimas vyks 2023-04-15 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.registracijos pradžia 11 val.   Pateikiu ištrauką iš 2023-03-16 vykusio NGS valdybos posėdžio protokolo:   Pagarbiai Gintas Vilkelis NGS sekretorius