Kvietimas

 

 

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga  

m a l o n i a i  k v i e č i a  J u s

dalyvauti minėjime-konferencijoje „1991 m. rugpjūčio pučas Maskvoje, jo pasekmės Vilniuje ir atgarsiai pasaulyje. Atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimas“. Minėjimas-konferencija skirta paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo gynėjo, kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 25-osioms metinėms atminti.

Minėjimas-konferencija vyks 2016 m. rugpjūčio 21 d. (sekmadienį) 14 val. Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje.

Norinčios dalyvauti minėjime-konferencijoje visuomeninės organizacijos dalyvių sąrašus pateikia iki 2016 m. rugpjūčio 11 d. Nepriklausomybės gynėjų sąjungai:

el.p.: akulikauskis@gmail.com arba henrikas.narscius@gmail.com

Įeidami į Seimo rūmus, dalyviai turi pateikti asmens dokumentą.