Rezoliucija

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ SUSITIKIMO DALYVIŲ

REZOLIUCIJA

DĖL ISTORINĖS ATMINTIES IŠSAUGOJIMO

2016 m. sausio 12 d.

Vilnius, Seimo Kovo 11-osios Akto salė

 

Lietuvos Laisvės gynėjų organizacijų nariai,

jausdami moralinę atsakomybę prieš būsimas Lietuvos piliečių kartas;

suvokdami tautos istorinės atminties išsaugojimo būtinybę ir svarbą valstybinės ir tautinės savimonės stiprinimui;

matydami agresyvias Lietuvos valstybingumui priešiškų jėgų, visų pirma Rusijos, pastangas pakeisti svarbiausių XX amžiaus Lietuvos istorijos įvykių vertinimus;

pripažindami, kad tiesa pati savęs neapgina ir laisvės kovų atminimo išsaugojimui būtinos aktyvios valstybės institucijų pastangos;

laikydami iš esmės ydinga ir žalinga valstybei vadinamojo istorinių atminčių pliuralizmo nuostatą, kad visi istorijos pasakojimai yra vienodai teisingi ir todėl gerbtini demokratinėje valstybėje;

stebėdami nepakankamas valstybės pastangas įamžinti laisvės kovų istoriją;

nerimaudami, kad daug unikalios audiovizualinės medžiagos apie laisvės gynimo istoriją yra saugoma netinkamomis sąlygomis ir todėl gali būti negrįžtamai prarasta;

ragindami sutelkti laisvės kovų istorijos įamžinimo darbams plačias akademines ir visuomenines grupes, įtraukiant į šias pastangas ne tik profesionalius istorikus ir archyvarus, bet ir jaunąją kartą – moksleivius ir studentus;

konstatuodami, kad pribrendo būtinybė imtis valstybės galioje esančių veiksmų, kurie leistų sutvirtinti laisvės gynėjų atminimą ir Lietuvos valstybės teisę egzistuoti pagrindžiančią teisingą Lietuvos istoriją,

raginame Lietuvos Respublikos Seimą:

1) pakeisti Seimo I rūmų Vitražo galerijos pavadinimą į Lietuvos laisvės gynėjų galeriją;

2) priimti teisės aktus – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą bei Tautos atminties įstatymą;

3) parengti teisės aktus, įteisinančius atminimo korteles Lietuvos Laisvės gynėjams (1990–1991);

4) skirti valstybės institucijoms (archyvams, muziejams) ilgalaikį tikslinį finansavimą istorinės (dokumentinės, foto-, vaizdo, garso ir kt.) medžiagos įsigijimo programai įgyvendinti;

5) parengti ilgalaikį Lietuvos laisvės gynėjų atsiminimų rikimo–įrašymo projektą ir numatyti lėšas;

6) išsaugoti ir papildyti Lietuvos Respublikos Seimo rūmų interjerą, kuris atspindėtų Parlamento vidaus ir išorės gynybą:

  1. a) parengti Parlamento vidaus ir išorės gynybos maketą;
  2. b) papildyti Seimo I–III rūmų interjerą gynybos akcentais (gynybiniais postais, šaudykla ir pan.);
  3. c) įrengti naujų technologijų interaktyvią ekspoziciją;
  4. d) atnaujinti Seimo Sausio 13-osios memorialo interjerą;

7) sprendžiant ir įgyvendinant Lietuvos laisvės gynimo (1990–1991) įamžinimo projektus, kviesti visuomeninių organizacijų, susijusių su Parlamento gynyba, atstovus.

 

Susitikimo dalyvių įgaliotas – Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis