Author: Pirmininkas

Gerbiami Bendražygiai,

Ačiū Jums, už įdėtas pastangas nepriklausomybės gynėjų gerovei bei tarnystę Tėvynei Lietuvai, mūsų kova dėl šių siekių dar nebaigta, tvirtai saugokime tai ką pavyko iškovoti daugiau kaip prieš 31 metus, kurkime ir puoškime Lietuvą ateities kartoms primindami savo šlovingą istorinę atmintį. Dėkoju likimui už suteiktą galimybę Jus pažinti ir tada kai to labiausiai reikėjo – pajausti Jūsų petį.

Gražių, jaukių ir šiltų Šv.Kalėdų bei saugių Naujųjų 🐯Tigro 2022 -ųjų metų kiekvienam!

Pagarbiai

Arnoldas Kulikauskis

NGS pirmininkas

NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SĄJUNGOS NARIAMS – AŠ ATSIPRAŠAU

Leonas Kerosierius, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos narys
Vilnius, 2021-12-23

Į Nepriklausomybės gynėjų sqąjungą mes susirinkome iš Parlamento rūmų, Televizijos
bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto aikščių, iš pasienio užkardų, iš Parlamento barikadų, iš
miestų ir miestelių.
Mūsų sambūrio tikslas prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės kovas ir budėti Tėvynės
gynyboje.
Gaudami valstybės apdovanojimus Prezidentui esame tarę TĖVYNĖS LABUI.
Gaudami nario pažymėjimą savo vadui Jonui Gečui taip pat esame tarę TĖVYNĖS LABUI.
Panašiai dėkojame už bet kokią paskatą.
Mūsų didingos organizacijos nariai rinkiminiame suvažiavime išrinko valdymo
organus, o mes įsipareigojome vykdyti mums pavestą misiją.
Aš, šalia kitų įpareigojimų, pasisiūliau padėti spręsti nario mokesčių rinkimo
klausimus, dalyvauti įstatų rengimo procedūrose. Patikėkite, kad man nepavyko abiem
klausimais. Dėl nario mokesčių rinkimo ne vieną kartą kalbėjau valdybos posėdyje ir oficialiai
rašiau ir ne kartą buvau kritikuojamas. Dėl įstatų esu pateikęs oficialius raštus, kuriuose esu
nurodęs, kad įstatų keitimo iniciatoriai turėtų pateikti tikslus ir kainą, nes reikėtų apmokėti
teisininkų konsultacijas, pakeitus įstatus reikėtų pakeisti NGS atributiką, sąskaitas, antspaudus
ir apmokėti kitas išlaidas. Mano manymu įstatų keisti nereikėtų, nes pagal juos visi norintys
gali bet kokį darbą atlikti – net kalnus nuversti. Mes dažnai pamiršdavome, kad darbo sėkmę
garantuoja visų valdybos narių teikiami pasiūlymai, aktyvus dalyvavimas darbe, prisiėmimas
prievolę atlikti darbus – O MES DAŽNAI REIKALAUDAVOME, KAD PIRMININKAS
IŠSPRĘSTŲ PROBLEMAS PATYS PASILIKDAMI NUOŠALYJE, nenorėdami suprasti,
kad pirmininko pagrindinė funkcija yra organizuoti darbą, kai mes visi valdybos nariai
tinkamai parengiame dokumentus arba suformuluojame užduotį, arba pateikiame pasiūlymą.
Esame dalyvavę įvairiuose aukščiausio lygio valstybės renginiuose ir kiekvienais
metais sausio 12 dieną Nepriklausomybės gynėjų rikiuotėje, konferencijoje ir laužų uždegimo
ceremonijoje. Visur ir visada susitikdami bendražygius prisimename anų laikų kovas ir
pasidaliname aktualijomis
Prieš porą savaičių dalyvavome Laisvės premijos laureato partizano Juozo Jakavonio-
Tigro ir generolo Gintautto Zenkevičiaus laidotuvių ceremonijose. Bažnyčiose ir laidotuvėse
buvo NGS narių. Tada dar kartą supratome koks reikšmingas šių karžygių gyvenimas
Lietuvos Nepriklausomybes kovose, nes ir mes buvome šalia jų ir žinaome priesaikos žodžius,
kad visada reikia budėti dėl Lietuvos Nepriklausomybės.
Laužydami plotkelę Kūčių vakarienėje, budėdami Kalėdų Šventose mišiose ir išgirdę
Naujųjų metų paskelbimo laikrodžio dūžius dar kartą prisiminsime savo darbus, pagalvosime
ar visada buvome teisūs, prašysime atleidimo už nuodėmes, už kitų įskaudinimą,
prisiiminsime atsakomybę už nenuveiktus darbus ir stenksimės būti Aukščiausiojo ir
bendraminčių tarnais.
Aš atsiprašau, kad tinkamai neatlikau man pavestas užduotis, gal ką įžeidžiau.
KAS GERA PRISIMINKIME.
TĖVYNĖS LABUI
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMO

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Seimo nariams

Nepriklausomybės gynėjams

Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMO

2021 m. lapkričio 4 d.

Vilnius 

LR Seimas 2021-06-10 d. priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą, kuriuo statusą galės gauti: 

  1. kariai savanoriai;
  2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai; 
  3. Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
  4. Muitinės departamento pareigūnai;
  5. policijos pareigūnai;
  6. šauliai.

APGAILESTAUJAME, kad Laisvės gynėjų statuso negalima bus suteikti žuvusiems Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui. Taip pat Nepriklausomybės gynėjo statuso negalės gauti apie 1000 sužeistųjų prie televizijos bokšto, prie Radijo ir televizijos komiteto ir juos gynusieji. Statuso negalės gauti gynusieji ir budėjusieji prie Parlamento, prie Sitkūnų, prie kitų svarbių objektų, stačiusieji barikadas, aktyviai dalyvavę medicinos darbuotojai, žaliaraiščiai, sąjūdininkai, žiniasklaidos atstovai, atidavusieji ginklus, nuolat budėjusieji jaunuoliai.

PAŽYMIME, kad dalis Nepriklausomybės gynėjų sąjungos narių aktyviai dalyvavusių ginant Parlamentą ir kitus objektus negalės gauti šio statuso, kadangi juridiškai  nebuvo įforminti aukščiau  paminėtose grupėse ir struktūrose, nors iki šiol aktyviai tebedalyvauja patriotinėje veikloje.

KONSTATUOJAME, kad 2018-01-02 d. visuomeninė Komisija nepriklausomybės gynėjams pripažinti sudaryta iš nevyriausybinių organizacijų, vienijančių 1990-1991 metų Lietuvos Nepriklausomybės gynėjus, veikianti su Seimo vadovybės žinia ir jos remiama, apsvarstė apie 350 prašymų dėl Laisvės gynėjų statuso pripažinimo galimiems kandidatams. Komisija 305 pripažino Laisvės gynėjų statuso atitikimo reikalavimus. Derinant su atsakingomis institucijomis Seimas jiems įteikė neterminuotus 1991 m. Lietuvos Nepriklausomybės gynėjo vardinius leidimus į Seimą.

ŽINOMA, kad  rengiant Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo statuso įstatymo projektą ir priėmus šį įstatymą į atsakingas institucijas kreipėsi daug Nepriklausomybės gynėjų ir organizacijų prašydami išplėsti Laisvės  gynėjų grupių sąrašą.

PRAŠOME Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatyme numatyti ir papildyti Laisvės gynėjo statusą visiems nužudytiems ir sužeistiems prie televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto bei kitiems aktyviai gynusiems Lietuvos Nepriklausomybę ir aktyviai dalyvaujantiems patriotinėje veikloje. Laisvės gynėjo statuso suteikimui pagrindiniais kriterijais ir argumentais galėtų būti Generalinės prokuratūros pažymos apie nužudymus, sužeidimus, savivaldybių ir sveikatos apsaugos institucijų pažymos, informacija apie priimtas priesaikas, valstybiniai apdovanojimai tarp kurių ir Sausio 13-osios atminimo medalis, nuotraukos, straipsniai, liudininkų paaiškinimai, visuomeninių organizacijų surinkta medžiaga apie visuomeninę patriotinę veiklą nuo 1990 metų bei visuomeninės Komisijos nepriklausomybės gynėjo pripažinti ir statusui suteikti, veikiančios nuo 2018-02-01 d. surinkta medžiaga.

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
valdybos pirmininkas                                                                                        Arnoldas Kulikauskis

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
valdybos sekretorius                                                                                          Gintas Vilkelis

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga kreipėsi į valstybės vadovus: išreiškė palaikymą ministrams 

Pranešimas žiniasklaidai

2021 m. gruodžio 13 d. 

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga kreipėsi į valstybės vadovus: išreiškė palaikymą ministrams 

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga (NGS) atviru laišku kreipėsi į žiniasklaidą ir valstybės vadovus – prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Niesen, premjerę Ingridą Šimonytę. NGS teigimu, šiuo metu iš nedraugiškų Lietuvai valstybių yra vykdomas ekonominis valstybės puolimas, o pasitelkiant kai kurias asmenimis iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jais naudojantis sąmoningai užpulti Ministrų Kabineto nariai. 

„Nepriklausomybės gynėjų sąjunga akivaizdžiai mato, kad tebesitęsianti hibridinė ataka iš pabėgėlių atakos virsta į ekonominį valstybės puolimą. Mes stebime, kaip vykdomas sėkmingas puolimas manipuliuojant piniginiais srautais, pasitelkiant kai kuriuos asmenis AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jais naudojantis sąmoningai yra užpulta Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Atakos tikslas – sugriauti LR Vyriausybę ir sukelti politinę- ekonominę krizę. Šios atakos taikiniais tapo LR SM ministras Marius Skuodis ir URM ministras Gabrielius Landsbergis“, – teigiama laiške.

Anot jų, ministrų patraukimas neišspręs situacijos dėl tebesitęsiančio bendrovės „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą įsigaliojus JAV sankcijoms Baltarusijai.

„Manome, kad nereikėtų atlikti neapgalvotų skubių veiksmų priimant jų atsistatydinimą, nes akivaizdu, kad atakos ir problemos sprendimo esmė yra AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybėje bei Stebėtojų taryboje. Šią problemą turėtų spręsti savo srities specialistai ir profesionalai- ekonomikos bei teisės ekspertai. Šiuo metu valstybę hibridinio karo pasekoje, vykdo gynybos veiksmus nuo besitęsiančio puolimo, todėl būtina tausoti geriausius savo žmones“, – teigiama NGS laiške šalies vadovams. 

Laiške taip pat pažymima, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybės veiksmus turėtų įvertintų Valstybės saugumo departamentas (VSD).

„Reikalaujame, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybės veiksmus įvertintų VSD tarnyba“, – teigia NGS nariai. 

Pranešimas dėl valdybos susirinkimo


2021-12-16 d. šaukiamas NGS valdybos susirinkimas, kuris organizuojamas vadovaujantis NGS 2021-11-04 d. valdybos posėdžio nutarimų pagrindais. NGS susirinkimas numatomas 16 val. LR Seimo III rūmų Baltijos asamblėjos salėje ir telefoniniu nuotoliniu būdu.
NGS susirinkimui neįvykus pakartotinis kviečiamas 17 valandą.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

  1. Skyrių pirmininkų skelbimai, nuveiktų darbų pristatymas bei pasirengimas galimam visuotiniam NGS rinkiminiam suvažiavimui.
  2. NGS darbo organizaciniai klausimai ir probleminių klausimų sprendimas.

NGS pirmininkas Arnoldas Kulikauskis

Trispalvė kosmose

Leonas Kerosierius

2021-09-15 d  pasaulį apskriejo žinia, kad  kosmose TRISPALVĖ. Šiai vėliavai pasiekti kosmoso platybes prireikė dviejų žmonių – JAV kompanijos „Shift4“ įkūrėjo Jared Isaacman, kurio iniciatyva keturi paprasti amerikiečiai su misija „Inspiration4“ pirmieji istorijoje pakilo į 585 km aukštį  ir Tado Vizgirdos, Amerikos lietuvio, „Shift4“ vadovo Lietuvoje, kurio prašymu mūsų Trispalvė atsidūrė Jared Isaacman ‘o rankose taip arti žvaigždžių.

             Pirmoji ir vienintelė, rekordinė! Skriejusi net 585 km aukštyje aplink Žemę mūsų šaliesTrispalvė ir į kosmosą ją pasiėmęs „Inspiration4“ vadas bei saugių mokėjimų apdorojimo sprendimų bendrovės „Shift4“ įkūrėjas ir generalinis direktorius Jaredas Isaacmanas.
            Lietuvos Valstybės vėliava – Trispalvė Jared Isaacman  rankose kosmose – tai padėka ir pagarba mūsų šaliai bei Lietuvoje dirbantiems Isaacmano įkurtos įmonės „Shift4“  Payments Lithuania darbuotojams.   

2021-11-24 d Amerikos „Shift4“ padalinį  Lietuvoje aplankė Nepriklausomybės gynėjų sąjungos  (NGS)  nariai ir bendraudami su Tadu Vizgirdu ir biuro darbuotojais susipažino su istorinio žygdarbio epopėja. Kad Trispalvė atsidurtų kosmose svarbiausią rolę  suvaidino Tadas Visgirda. Tadas aktyvus sąjūdininkas. Pažymėtina, kad jo automobilio numeris  yra  SAJUDIS.  Visas pasaulis žino, kad SĄJŪDININKAI atkūrė Lietuvos Nepriklausomybę ir griovė komunizmo imperiją. TRISPALVĖ praėjo sunkų Lietuvos kovų už Nepriklausomybę ir kančių kelią. Turbūt šioje Trispalvės istorijoje svarbiausia yra tai, kad Jungtinės Amerikos Valstijos ir jos piliečiai  kovojo dėl Lietuvos Nepriklausomybės ir stengėsi, kad Lietuva išsivaduotų iš komunizmo gniaužtų ir eitų Nepriklausomybės keliais. Nusifotografavome prie Trispalvės. Nuotraukoje iš kairės į dešinę Tadas Visgirda, NGS pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, NGS nariai Leonas Kerosierius, Česlovas Žilinskas, Stanislovas Žilinskas, Gintas Vilkelis.

Ačiū Jungtinėms Amerikos valstijoms!  Ačiū Jared Isaacman ir Tadui Visgirdai!

PRISIMINKIME, kad 1919-01-01 pirmą kartą į Gedimino kalno Pilies bokštą Trispalvę  įkėlė pirmasis savanoris Kazys Škirpa. ŽINOKIME, kad įstatymu  Trispalvė buvo išimta iš centro  kai keliama daug vėliavų, kai kurie seimiūnai rengė įstatymus Trispalvę nukelti nuo   Pilies bokšto, kad Sausio 13-ąją Seime vietoje Trispalvių priseginėjamos neužmirštuolės.

Dėkokime ir linkėkime Lietuvos etnokosmologijos muziejui,  kad Kosmoso Trispalvė pasitarnautų vienijant valstybes, Lietuvos žmones, kad niekas nebandytų jos žeminti ir niekinti.

Pašventinti nauji kryžiai savanoriams žuvusiems už Laisvę

Raimundas Kaminskas

2021 m. spalio 28 d. Vilniuje, Antakalnio kapinėse Atsargos karininkų sąjunga  organizavo  Lietuvos kariuomenės karių -savanorių, žuvusių už Lietuvos laisvę 1919-1921 m. kapų pagerbimą bei naujų kryžių šventinimo ceremoniją   vienuoliktame  kvartale. 

Renginyje dalyvavo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM atstovai, Verkių daugiafunkcinio mokymo centro mokytojai ir mokiniai, Atsargos karininkų sąjungos,  Lietuvai pagražinti draugijos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos atstovai, šauliai ir kiti svečiai.    Naujus kapų kryžius pašventino   vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas plk. ltn. kun. Ri­mas Venc­kus.  Renginio dalyvius ir organizatorius sveikino Atsargos karininkų sąjungos pirmininkas dim. mjr. Vidmantas Mažeika, Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkas Juozas Dingelis, AKS Vilniaus vadas dim. mjr. Virginijus Jusys. Renginį vedė šaulys Gaudentas Aukštikalnis, o   meninę programą pristatė  Lietuvos kariuomenės VIlniaus įgulos folklorinis ansamblis „Vilnelė“.

 Kovose prie Vilniaus ir jo apylinkėse 1920 m. gindami sostinę Vilnių žuvo nemaža Lietuvos kariuomenės karių ir savanorių. Vieni jų ilsisi Vilniaus Rasų kapinėse, o kiti įvairiose kitose vietose. Antakalnio karių kapinėse (kapinių  vienuoliktame kvartale) palaidota dalis tais metais žuvusių ar mirusių nuo sužeidimų Lietuvos karių. Tikslus jų skaičius ir identifikaciniai duomenys kol kas dar nėra nustatyti. Tam tikri šaltiniai nurodo, kad buvo  iki 400  kapaviečių. Šiandien dalis kapinių  apaugusi krūmais.

Pastebėtina, kad Antakalnio kapinėse pilnai sutvarkyti ir įamžinti, didelę Antakalnio karių kapų dalį užimantys, Lenkijos karių  kapai. Taip pat pilnai sutvarkyti ir įamžinti Pirmojo pasaulinio karo metu žuvusių karių kapai. Kapinėse ant kalvos netoli nuo vienuoliktojo kapų kvartalo iš kairės nuo taip vadinamo menininkų kalnelio įrengtas naujas Lietuvos karių memorialas.

Šiai dienai jau galime džiaugtis, kad  Antakalnio karių kapinių vienuoliktame kvartale jau stovi 200 laikinų medinių kryžių, kuriais  pasirūpino Verkių daugiafunkcinio mokymo centras ir Atsargos karininkų sąjunga.

Mums visiems yra svarbi istorinė atmintis. Todėl yra būtina    surinkti duomenis apie 1918–1921 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvius, skelbti karių vardus ir pavardes, priminti jų žygius bei tinkamai įamžinti jų atminimą.

PRANEŠIMAS dėl pakartotinio susirinkimo


Lapkričio 4 d., ketvirtadienis · 18:30–19:30„

Google Meet“ prisijungimo informacija Vaizdo skambučio nuoroda: https://meet.google.com/rwr-vevu-vop


2021-11-04 d. šaukiamas NGS valdybos pakartotinis posėdis, kuris nutartas organizuoti Lietuvos kariuomenės Vilniaus Įgulos Karininkų Ramovėje ir nuotoliniu būdu.
Posėdžio darbotvarkė

1. NGS narių skaičiaus nustatymo ir mokesčio surinkimo skyriuose klausimai.

2. NGS keičiamų įstatų į LNGS – projekto tikslinimo teikimas, aptarimas priėmimui būsimam NGS suvažiavime.

3. NGS darbo organizaciniai klausimai ir probleminių klausimų sprendimas.

4. Skyrių pirmininkų skelbimai, nuveiktų darbų pristatymas bei pasirengimas galimam visuotiniam NGS rinkiminiam suvažiavimui.

Dėl nario mokesčių

Vilnius, 2021-10-17

Gerbiami Nepriklausomybės Gynėjų Sąjungos valdybos nariai,
Ne vieną kartą valdyboje buvo kalbama dėl nario mokesčių surinkimo. Bandėme šią problemą
svarstyti ir valdyboje. Sutinku su mano adresu pateiktomis kritinėmis pastabomis, bet patikėkite, kad
mūsų bendros pastangos turėjo duoti teigiamų rezultatų.
Metai eina į pabaigą ir būtų malonu žinoti kaip mums pavyko surinkti nario mokesčius už 2021
metus ir kiek turime narių.
Operatyviam darbui atlikti siūlau, kad skyriai iki 2021-11-01 atsiųstų žinutes:
Pervesta iki 2021-10-01 nario mokesčių eurais už 2021 metus į NGS sąskaitą,
NGS narių skaičius 2021 metrų spalio 1 dienai skyriuje,
Būtų gerai, kad žinutės būtų sunčiamos į valdybos narių elektroninius paštus (pridedu) ir kad valdybos
nariai žinotų esamą padėtį.
PRAŠAU JŪSŲ NUOMONĖS, PASIŪLYMŲ IR PRITARIMO.
Arnoldas Kulikauskis < akulikauskis@gmail.com >, Sigitas NGS Žilius < sigitas.zilius@simatra.eu >,
arunas.surdokas@gmail.com >, Gintas Traku sk. G. Vilkelis < gintas.vilkelis@gmail.com >,
< eduardas.sablinskas@lrs.lt >, < p.vitunskas@gmail.com >, Vitas A NGS Kelevišius < kele@inbox.lt >,
Albinas NGS Klimas Plung < albinasklimas@gmail.com >, Zigfridas Jankauskas
< z.jankauskas@yahoo.com >, Leontina NGS Telksnienė < venera.leo@gmail.com >, Gediminas NGS
Juškevičius < juskevicius.gediminas@gmail.com >, Anicetas NGS Varnas
< Anicetas.varnas@gmail.com >, < vladas.galindas@gmail.com >, < leonaslabora@gmai.com >,
albertas.vitartas@gmail.com
Gerbiami NGS valdybos nariai Rimvydas Mintautas (tel. 867713440,) ir Stanislovas Žilinskas
(tel.  865288844) neturi elektroninių paštų – būtų gerai jeigu kas galėtų šį laišką persiųsti į jų mobilius
telefonus.
Pagarbiai,
L. Kerosierius
Tel. 8674 38465 el. p. leonaslabora@gmai.com

Prof. dr.  Valdo Rakučio paskaitą „Didžiojo Seimo (1788–1792) darbai ir nuopelnai Lietuvai“

2021 metais Lietuva ir Lenkija mini Abiejų Tautų Respublikos 1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-ąsias metines. Atsižvelgdamas į šią sukaktį, 2020 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą, kuriuo 2021 metus paskelbė Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais.

1788 m. spalio 6 d. – 1792 m. gegužės 29 d.  Abiejų Tautų Respublikos sostinėje Varšuvoje dirbo seimas į istoriją įėjęs Didžiojo Seimo arba Ketverių metų seimo vardu. Susidarius palankiai tarptautinei situacijai, iš Abiejų Tautų Respublikos išvedus Rusijos imperijos kariuomenę, suverenus seimas ėmėsi ryžtingų teisinių, karinių, administracinių valstybės reformų, kurios turėjo atkurti Lenkijos ir Lietuvos valstybingumą ir atsikratyti Rusijos imperijos kontrolės. Didysis Seimas siekė stiprinti Respublikos karines pajėgas ir padidino Abiejų Tautų Respublikos kariuomenę iki 65000 karių. Didžiojo Seimo užsienio reikalų deputacijos vykdoma užsienio politika ir diplomatija kūrė prielaidas atremti Rusijos imperijos keliamą pavojų. Reformų teisėkūroje aktyviai dirbo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atstovai, aktyvų palaikymą reformos turėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimeliuose ir miestuose. Reikšmingiausias Didžiojo Seimo darbas – 1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija, pirmoji parlamentiniu būdu priimta rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje – modernus Apšvietos epochos teisės paminklas, pirmoji Konstitucija išversta į lietuvių kalbą.

Pasak prof. Valdo Rakučio: „Didysis Seimas sukūrė prielaidas valstybės suvereniteto atgavimui ir iš esmės prisidėjo prie pilietinės visuomenės visų luomų prasme idėjos įgyvendinimo. Didysis Seimas – vienas sėkmingiausių parlamentinio darbo pavyzdžių, prisidėjęs prie parlamentinės valstybės santvarkos idėjų įtvirtinimo Lietuvoje.“

Maloniai kviečiame 2021 m. spalio 13 d. (trečiadienį) 16 val. į istoriko, Lietuvos Respublikos Seimo nario prof. dr.  Valdo Rakučio paskaitą „Didžiojo Seimo (1788–1792) darbai ir nuopelnai Lietuvai“. Paskaita skirta Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metams paminėti. Renginys vyks Seimo lankytojų centre, Gedimino pr. 60, Vilniuje.Pridedame elektroninį kvietimą. Renginio dalyvius maloniai kviečiame registruotis į renginį užpildžius formą internete: Registracija į renginį

Primename, kad įeinant į Seimo lankytojų centrą, būtina pateikti Galimybių pasą arba lygiavertį dokumentą.

Renginio transliacijahttps://youtu.be/KHX0rVQpIHM