Romo Kalantos žūties minėjimas

Arnoldas Kulikauskis

Prieš 49 metus gegužės 14 d. aukodamasis ir sušukęs “Laisvę Lietuvai!” Kaune protestuodamas
susidegino Romas Kalanta. Ši diena Lietuvoje žymima Pilietinio pasipriešinimo diena, todėl 2021-05-
14 d. 15 val. Vilniaus dailės akademijos prieigose, Užupyje, Malūnų g. 5 įvyko skirtas renginys ir
leidinio „Pilietinio pasipriešinimo abėcėlė. Patarimai, kaip kovoti be ginklų“ pristatymas.
Tokio pobūdžio leidinys per 30 metų yra išleistas pirmą kartą, sujungus Mobilizacijos ir pilietinio
pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos bei Vilniaus dailės akademijos
bendruomenės jėgas. Kovoti už savo valstybę, už savo gyvenimo būdą, vertybes reikia pradėti jau
taikos metu, o susidūrus su agresoriumi – tik pritaikyti naujas kovos formas. Viena iš jų yra prieinama
bet kuriam Lietuvos gyventojui – tai nesmurtinis pilietinis pasipriešinimas.
Susitikime išgirdome trumpą knygelės bendraautorių žodį, pamatėme knygelės piešinių-patarimų
ekspoziciją, nusifotografavome prie įspūdingos foto-sienelės, gavome dovanų knygelę ,,Pilietinio
pasipriešinimo abėcėlė. Patarimai, kaip kovoti be ginklų“. Vaikai galėjo suteikti spalvas knygelės
piešiniui ir gauti dovanų, savo rankomis susikūrė originalius marškinėlius ir gavo juos dovanų, visi
galėjo pateikti idėjų, kaip kovoti be ginklų ant „Minčių sienos“. Lankytojai teiravosi ar galima susitarti
dėl pilietinio pasipriešinimo kursų išklausymo bendruomenėse ir visuomeninėse organizacijose ir kt.
Ruoškimės ir nepraleiskime sekančios jubiliejinės 50-mečio Pilietinio pasipriešinimo dienos!