Paminklas Andreikėnų partizanams

Valdas Mintaučkis

Šiandien Utenos rajono Andreikėnų kaime Nepriklausomybės gynėjų sąjungos iniciatyva pastatytas paminklas 1947 metų sausio 30 dieną Asmalų kaime žuvusiam „Kovo“ būrio vadui Andreikėnų kaimo gyventojui Jonui Vanagui – Tyrūnui, 1949 metų lapkričio 15 dieną Andreikėnų kaime buvusiame bunkeryje žuvusiems Vytauto apygardos Liūto rinktinės štabo rikiuotės skyriaus viršininkui Jonui Šyviui –„Plienui“, Ąžuolo kuopos kovo būrio partizanams Kaziui Steibliui –Ramūnui, Adomui Bražėnui – Riškučiui, Jonui Simunčiui – Girėnui.
Pagal ilgamečio Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
darbuotojo skulptorius Jono Jogėlos projektą paminklą pagamino ir pastatė Alytaus
įmonė „Sobnetas ir Ko“.