BŪKIT PRAKEIKTI VYKDANTYS JUODŽIAUSIĄ DARBĄ PRIEŠ LIETUVIŲ KALBĄ IR JOS RAIDYNĄ!!!

            Leonas Kerosierius, sąjūdininkas, Parlamento gynėjas

    Prieš 31m sausio 11 d telkėmės prieš sovietinę agresiją ginti Lietuvą. 1991 sausio 13-ąją sovietinis militarizmas užpuolė Lietuvą, išžudė 14 ir sužeidė apie 1000 Lietuvos gynėjų.  Tada mes buvome susitelkę ir nugalėjome. Garbė ŽUVUSIEMS, šlovė visiems Laisvės kovotojams.

    Senokai, senai daugelis džiūgavo, kad į Tėvynės sąjungą atėjo daug sąjūdininkų ir ji buvo vadinama Sąjūdžio partija. Ji labai daug pasitarnavo Lietuvai. Ir aš joje buvau iki 2019 metų. Joje atsirado tiek daug SĄJŪDŽIO idėjų išdavikų, iškrypėlių, prisitaikėlių, prisiplakėlių kad šiurpas ima. 

    PRISIMINKIME kai 2010 m., buvęs LR Ministras Pirmininkas ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKDP) pirmininkas A. Kubilius pateikė Seimui įstatymo projektą vardų ir pavardžių rašymui LR piliečio asmens tapatybės dokumentuose  naudojant  svetimų kalbų raides  W, Q ir X.  Tais laikais tas projektas buvo vadinamas  LENKIŠKŲ RAIDŽIŲ įteisinimu Lietuvos raidyne. 

    2017-04-04 grupė Seimo narių vadovaujamų  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKDP) pirmininko G. Landsbergio pateikė A. Kubiliaus patobulintą projektą, kuriame pasiūlytos  tos raidės  ne tik užsieniečiams, bet ir Lietuvos piliečiams, kurie yra ne lietuvių tautybės. 

    Nuo A. Kubiliaus pasikėsinimo į Lietuvos raidyną  daugiau kaip10 metų vyko nepaliaujama kova. Po to kai JUODŽIAUSIĄ darbą NAIKINANT LIETUVOS RAIDYNĄ atliko Seimo krikščionys demokratai G. Landsbergio projektas artėja į finišo tiesiąją ir 2022 sausio 11 dieną Seime vyks   balsavimo procedūros, nes Seimo krikščionys demokratai surikiavo niekšų armiją ir laukia komandos FAS. 

    PRAŠOME RIMTAI PAGALVOTI iki bus duota komanda FAS, nes lietuviško raidyno nesunaikino carai ir sovietai, o Seimo krikščionys demokratai LABAI STENGIASI.   

Baisu ir tai, kad balsavimai numatyti sausio 11 dieną kai Lietuva prieš 31 metus mobilizavosi ginti TĖVYNĘ  ir dabar minės Lietuvos istorijos  skaudžiausius įvykius.

    BŪKIT PRAKEIKTI VYKDANTYS JUODŽIAUSIĄ DARBĄ PRIEŠ LIETUVIŲ KALBĄ IR JOS RAIDYNĄ!!!