KONSERVATORIŲ KANKINYS ALBINAS KENTRA

Leonas Kerosierius, Vilnius, 2024-01-09

DAUGELIUI ŽINOMA, kad LR Vyriausybė 1992 m. perdavė Miško brolių draugijai istorinių pastatų griuvėsius, buvusius Totorių g. 9/Labdarių g. 10,kuriuose A. Kentra su bendraminčiais ir bendražygiais už savo ir aukotaslėšas pradėjo atstatinėti pastatą ir įrenginėti muziejų

Baigiamos atstatyti ir įrengti miesto centre patalpos daugeliui patikoir dėl jų užvaldymo kilo įnirtingi karai. Interesų grupės kėsinosi atimti patalpas ir išmesti muziejų.

2012-02-29 A. Kubiliaus vyriausybė, pamynusi moralės principus ir Nepriklausomybės kovų įamžinimą, nutarimu Nr 244 perdavė patalpas ir sukurtą turtą Turto bankui, kuris 2017-01-16 pareikalavo draugiją išsikelti iš sutvarkytų, valdomų ir išlaikomų patalpų.

PRISIMINKIME, kad 1944-1953 Lietuvoje 10 metų vyko pasaulyje analogų neturintis partizaninis karas. Tame kare dalyvavo ir A. Kentra. Partizaniniame kare buvo išžudyta apie 25 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų ir A. Kentros broliai Juozas ir Leonas. Albinas iki mirties dalyvavo partizanų, Laisvės kovotojų ir Sąjūdžio veikloje.

JAM 2020-01-13 VISO PASAULIO AKIVAIZDOJE BUVO ĮTEIKTA 2019 METŲLAISVĖS PREMIJA.

Dar daugelis mūsų prisimena Albiną Kentrą su filmavimo kamera Sąjūdžio sueigose ir mitinguose, atkuriant ir apginant Lietuvos Nepriklausomybę.

1991 metų sausio mėnesio jo kadrai bylojo pasauliui apie sovietinės kariuomenės bandymus pavergti Lietuvą.

Kai kurie konservatoriai žino, kad A. Kentra buvo tarp pirmųjų stojusių į partiją. Turbūt nė viena partija taip nėra išniekinusi savo partiečio kaip konservatoriai pasielgė su A. Kentra. Ne be reikalo sakoma MUŠK SAVUS, KAD KITI BIJOTŲ. Partijos lyderio numestos iniciatyvos eiliniams partiečiams kaip šuniui numestas kaulas ir jie puola inkšdami ir urgzdami kaip hienos.šakalai ir kojotai.

Dešimttūkstantinė konservatorių armija tylėjo ir piršto nejudino kai jų partijos pirmininkas A. Kubilius susidorojo su konservatorių partijos eiliniu Vyčio kryžiaus ordino kavalieriumi, partizanu, gulagų kankiniu,vienu iš žymiausių Lietuvos žiniasklaidininku. Tokie motiną ir tėvą, sesę ir brolį, dukrą ir sūnų, giminaitį ir Tėvynę parduos.

Konservatoriai niekšiškais darbais ir toliau siaubina Lietuvą – pagal lenkų pageidavimą už1919-1939 metų Vilniaus krašto okupaciją ir 20 metų vykdytą genocidą pakeitė RAIDYNĄ, propaguoja alkoholizmą, psichotropines ir narkotines medžiagas, bando įteisnti vienalytes santuokas, paniekino 1941 metų Birželio sukilimą ir nemini sovietinių raudonųjų partizanų 1944-01-29 dieną išžudyto Kaniūkų kaimo atminimą.

JIS IŠĖJO AMŽINYBĖN daugiau kaip 30 metų kovodamas dėl konservatorių PARTIJOS ELITO bandymų užvaldyti MIŠKO BROLIŲ MUZIEJŲ. Būtų gerai,kad kas nors suskaičiuotų kiek A. Kentra prarado sveikatos, praliejo prakaito ir nepadarė darbų VILKDAMAS KONSERVATORIŲ LAŽĄ.

ALBINAS KENTRA PASIŠVENTIMU, TARNYSTE IR AUKA LIETUVAI IŠKILO IKI ŽVAIGŽDYNŲ. PRISIMINKIME ŠĮ KARŽYGĮ IR nepamirškime kovoti prieš niekšus.