AB Giraitės ginkluotės gamyklos plėtra gamybos apimtis padidins 35 proc.

Giraitės ginkluotės gamykla sėkmingai tęsia plėtros darbus – šiandien gamykloje paleisti kapsuliavimo ir šovinių užtaisymo įrenginiai. Planuojama, jog jie bendrovės gamybos apimtis padidins iki 35 procentų ir panaikins iki tol turėtą „butelio kakliuką“ (angl. bottleneck) šovinio surinkimo operacijose.  Šis procesas užbaigė pirmąjį gamybos pajėgumų stiprinimo etapą.  Šiandieninis pirmojo gamybos plėtros etapo užbaigimas – bendrovės kelerių metų … Continue reading AB Giraitės ginkluotės gamyklos plėtra gamybos apimtis padidins 35 proc. »

KADA LIETUVA IŠSIVADUOS Iš MARKSO, LENINO, SNIEČKAUS KOMUNISTINIO PAVELDO RAIZGINIO

Nepastebimai prabėgo 33 metai nuo 1990 m. kovo 11 dienos, kai buvoatkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. Ne vieną kadenciją dešiniosiospolitinės jėgos turėjo ir dabar turi daugumą, bet vis nepavyksta užbaigti nuosovietmečio likusių nepadarytų darbų: 2masinio gyventojų trėmimo data. Gavę iš Maskvos pritarimą su gražiupavadinimu „Vesna“ Lietuvos komunistų valdžia (1948-05-18) priėmė nutarimąvykdyti trėmimą. Jį pasirašė Lietuvos KP(b) … Continue reading KADA LIETUVA IŠSIVADUOS Iš MARKSO, LENINO, SNIEČKAUS KOMUNISTINIO PAVELDO RAIZGINIO »

KĄ MUMS TĖVAI IR SENELIAI PASAKOJO

Valdas MINTAUČKIS Metai bėga. Nuo pokario metų iki šių dienų laiko tarpas nenumaldomai ilgėja, blėsta atmintis, dienos bėga su savimi nusinešdamos ir tų dienų liaudininkus.Daugelio tų įvykių liaudininkė, nesenai devyniasdešimt devynių metų jubiliejų atšventusi, 1924 metais vasario 29 dieną gimusi Adelė Randytė apie pokario metus sutiko pasidalyti iki tol niekur neskelbtais prisiminimais. TRIPOLIUVKA Tai jaukus, … Continue reading KĄ MUMS TĖVAI IR SENELIAI PASAKOJO »

NGS valdybos nariai

Primenu, kad visuotinis NGS suvažiavimas vyks 2023-04-15 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.registracijos pradžia 11 val.   Pateikiu ištrauką iš 2023-03-16 vykusio NGS valdybos posėdžio protokolo:   Pagarbiai Gintas Vilkelis NGS sekretorius 

Kreipimasis dėl Laisvės gynėjo statuso

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui BačkiuiJo Eminencijai Kardinolui Sigitui TamkevičiuiJo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui GrušuiJo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui NausėdaiLR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-NielsenLR Ministrei Pirmininkei Ingridai ŠimonyteiPasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai HenkeiLR Seimo nariamsPasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariamsLietuvos žmonėmsŽiniasklaidai LR Seimas 2021-06-10 priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą pagal kurį … Continue reading Kreipimasis dėl Laisvės gynėjo statuso »