Skyrių pirmininkams ! Skubiai teikti dalyvausiančiųjų sąrašus G.Vilkeliui iki 17d., nes tik esantys sąrašuose turės privalumų LRS.