Šiandiena KAM Baltojoje salėje įvyko Lietuvos kariuomenės vado organizuotas Valstybės dienos minėjimas. Jo metu apdovanoti Lietuvos ir užsienio nusipelnę karininkai ir civiliai.

Kariuomenės vadas gen.ltn. Jonas Vytautas Žukas apdovanojo Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininką Arnoldą Kulikauskį medaliu „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei”. Renginį vedė Gintaras Mikalauskas.

Nuoširdžiausi sveikinimai mūsų pirmininkui.