Paminklas Pirmo laipsnio Vyties kryžiaus ordininkui Kvykliuose

NGS info.

Kraštiečių šventė, į kurią esami ir buvę kvykliškiai, bei jų svečiai rinkdavosi birželio kaitroj, 2020 metais ne kartą dėl pavojingo užkrato vis atidėliojama, rugsėjo26- tą dieną įvyko.

Susitikimas, prasidėjęs kaimo koplytėlėje klebono Jurgio Kazlausko ir monsinjoro Juozo Čeberioko aukojamomis mišiomis, neskubėjo persikelti į nuolatinę susibūrimų vietą gyvenvietės centre. Visi susispietė koplytėlės šventoriuje, kuriame atidengimo ir pašventinimo laukė paminklas 1919 metų savanoriui, Pirmo laipsnio Vyties kryžiaus kavalieriui Juozui Dikiniui.

Juozas Dikinis, 1917 metais mobilizuotas į caro kariuomenę, kovėsi Rumunijos fronte, pateko į nelaisvę, 1919 metais grįžo į Lietuvą ir tais pačiais metais birželio pirmą dieną, išlaisvinus Kvyklius, įstojo į 1- ojo pėstininkų Gedimino pulko devintąją kuopą, kovėsi su visais Lietuvos priešais. Pirmo laipsnio Vyties kryžiumi apdovanotas 1921 metų sausio mėnesį už lenkų fronte išgelbėtus kovos draugus. Karo metais tarnavo policininku Utenoje, užėmus miestą rusams, buvo mobilizuotas į Raudonąją armiją, demobilizuotas ir suimtas 1945 metais, buvo nuteistas ir įkalintas Komsomolske prie Amūro Chabarovsko krašte, perkeltas į Nagajevo lagerį Magadano srityje ir ten 1948 metų birželio 16 dieną mirė.

Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos ir Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Utenos skyrių nariai, atvyko savanorio anūkas Algirdas Keras, Kazimiero Dikinio šeima, dukterėčia Stanislova – Eleonora Mikulėnienė – Dikinytė, jos sūnus Vidas Mikulėnas ir dukra Valė Mikulėnaitė – Šakalienė, Vanda  Dikinytė – Vaičiuvienė su šeima.  Artimiesiem įteikti dokumentai, susiję su savanorio gyvenimu.

Pašventindamas paminklą klebonas Jurgis Kazlauskas pažymėjo, kad paminklo atidengimo akimirka labai prasminga ir visi, kas liejo kraują ir kentėjo dėl Lietuvos, kurioje mes gyvename laisvi, yra didelėje pagarboje.

Nuaidėjo trys salvės už Lietuvą, už Lietuvos kariuomenę, už karį savanorį Juozą Dikinį, atliktos Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5 – osios rinktinės 507 kuopos savanorių.

Paminklo papėdėje dėdamas Gėles, Seimo narys Edmundas Pupinis kalbėjo: Garbė savanoriams, garbė dėvėti lietuvišką uniformą. Tokie žmonės, yra vieni iš mūsų ir gyvena tarp mūsų. Ir dabar yra žmonės, kurie iškilus pavojui stos į kovą kaip Juozas Dikinis. Kartais abejojame kad yra kažkas negerai. Netikėkite tuo: yra nuostabus jaunimas, kurie mokosi, yra grįžtančių į Lietuvą, kartojančių istorijas ankstesnių kartų žmonių, esant reikalui grįžusių į Lietuvą iš viso Pasaulio.

Idėja įamžinti Pirmo laipsnio Vyties kryžiaus kavalieriaus kviklyškio Juozo Dikinio atminimą dm. kpt. Valdui Mintaučkiui kirbėjo senokai, ir  šia mintimi Kvyklių kraštiečių švente 2019 metais pasidalino su klebonu Jurgiu Kazlausku, Utenos seniūnijos seniūnu Sauliu Gaižausku, seniūnaičiui Valdemaru Paškoniu. Valdas Mintaučkis pažadėjo, kad kitų metų kraštiečių šventėje bus pastatytas paminklas. Pinigų, kaip visada nebuvo, todėl  sumanymą  įgyvendino už paaukotas Stanislavos – Eleonoros Dikinytės, Valės Mikulėnaitės – Šakalienės,  Vido Mikulėno ir Valdo Mintaučkio lėšas.   Akmenį paminklui  padovanojo Žulių šeima iš gretimo Stanėnų kaimo. Didžiausias darbų krūvis teko Kvyklių seniūnaičiui Valdemarui Paškoniui. Jisai rado rėmėją A. Trinkūno agroservisą „Agrenta“, kuri pervežė akmenį ir sumontavo numatytoje vietoje, kartu su talkinkavusiais  sūnumi Donatu, sūnėnas Mariumi Paškoniu ir Mindaugu Paukšte.