NGS valdybos susirinkimo 2022 m. sausio 10 d. protokolo išrašas

Bendru sutarimu nutarta: dar kartą NGS skyrių pirmininkus įpareigoti pateikti ataskaitas sekančiame NGS valdybos susirinkime (atsakingas G.Vilkelis). Sekantis NGS valdybos susirinkimas planuojamas sušaukti vasario 10 d. 18 val. Taip pat nutarta susirinkimo darbotvarkę skelbti ne tik facebooke, bet ir NGS puslapyje (atsakingas S.Žilius).

Bendru sutarimu nutarta: 1) Alytaus sk. uždaryti; 2) patalpinti sąskaitą internete ir paskatinti NGS narius mokėti nario mokesčius tiesiogiai (už 1 ir 2 punktų informacijos paskelbimą atsakingas S. Žilius); 3) įspėti Šaulių sk. pirmininką Rimvydą Mintautą dėl nesumokėto nario mokesčio už 2020 m. ir Vilniaus sk. pirmininką Vladą Turčinavičių dėl nesumokėto nario mokesčio už 2021m. (atsakingas G.Vilkelis).
Bendru sutarimu nutarta: patvirtinti NGS narių kiekybinį sąrašą pagal sumokėtą nario mokestį: Radviliškio sk. 11 narių, Barikadų sk. 16 narių, Žemaitijos sk. 20 narių, Trakų sk. 25 nariai, Utenos sk. 13 narių, Panevėžio sk. 6 nariai. Viso NGS organizacijoje yra 97 (devyniasdešimt septyni nariai).
Bendru sutarimu nutarta: įpareigoti skyrių pirmininkus pateikti vardinius skyrių sąrašus pagal valdybos patvirtintą narių skaičių skyriuose iki NGS valdybos posėdžio vasario 10 dieną. Atsakingas G.Vilkelis.

Bendru sutarimu nutarta: apdovanoti Dalių Žižių, Virginijų Vitalijų Vilkelį ir Arvydą Anušauską Nepriklausomybės gynėjų sąjungos medaliais. Atsakingas A.Kulikauskis, S.Žilius.
Bendru sutarimu nutarta: NGS tęsia veiklą ir informuoja, kad atsiribojame ir smerkiame akcijas sausio 13 dieną turinčias tikslą nuversti teisėtai rinktą valdžią ir konstitucinę Lietuvos Respublikos santvarką. Renginio organizatoriai ir viešojoje erdvėje besireiškiantys asmenys nieko bendro su Nepriklausomybės gynyba ir su NGS neturėjo ir neturi.