Gojaus miško didvyriai

NGS edukacinės grupės vadovo vardu dar 2017.08.28 d. ir 2017.10.04 d. raštais buvo kreiptasi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centromemorialinį departamentą prašant įamžinti, t. y. pastatyti paminklus (vietovėse, kuriose rusų okupantų buvo nužudyti 4 ir daugiau Lietuvos partizanų) Stakliškių seniūnijos tokiose vietovėse: 1) Gojaus miške; 2) Gripiškių kaime; 3) Alšininkų kaime ir 4) Stakliškių miestelyje. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centromemorialinį departamentui aktyviai talkinau patikslinant istorinius duomenis pagal Stakliškių ir Butrimonių bažnytinius archyvus bei derinant  su vietovių žemės savininkais paminklų pastatymo vietas.

Taigi 2019 m. gruodžio mėn. 10 d. Gojaus miške jau yra pastatytas toks paminklas, o 2020 m. dar bus pastatyti Gripiškių ir Alšininkų kaimuose.

 Žuvusių Lietuvos partizanų pagerbimo ir minėto paminklo pašventinimo ceremonija vyks 2020 m. kovo mėn. 11 d. 10:00 val. šv. mišios Stakliškių, Jiezno ir Butrimonių bažnyčiose (nuo Gojaus išvardinti miesteliai yra vienodai nutolę), po to vykstame į Gojaus mišką šventinti paminklo ir 11:45 val. turime būti vietoje. Iš Vilniaus vykstantys (atrodo ir kauniečiai) renkamės Stakliškių bažnyčioje.

Kviečiu prisijungti prie NGS delegacijos, o dar geriau ir su transportu. Priede rasite plakatą, skirtą šiam renginiui. Susiskambinam!

Geros dienos,

Dr. Kazys Algirdas Kaminskas

NGS edukacinės grupės vadovas,