Category Archives: Naujienos iš Lietuvos

Skelbimai:
Gerbiami bendražygiai ir bičiuliai,

Lapkričio 23 d. sukanka 25 metai, kai Kaune, Karo muziejaus sodelyje buvo perlaidoti Nežinomo Lietuvos kareivio palaikai, pirmieji savanoriai davė Lietuvos kario priesaiką ir įvyko pirmasis savanorių paradas. Stovėjusieji rikiuotėje ir tuomet davę priesaiką kviečiami atvykti į šventinį renginį Kaune lapkričio 22 d. (lapkričio 22 d. (sekmadienį) Kaune. 10 – 11 val., mišios Įgulos bažnyčioje. Renginys karo muziejaus sodelyje 12 val. Ten rikiuotė, prisieks nauji savanoriai, tai derinama, jei ne-prisieks šauliai, tai bus tarsi tęstinumas 1990 m. Po to prie Vytauto Didžiojo paminklo bus padaryta fotografija, kaip ir prieš 25 metus, iš ten vyksime į Kauno savivaldybę, kur priims meras, pasveikins, įteiks atminimo dovanėles, kavos ar arbatos puodelis, pabendrausime ir prisiminsime) kontaktuoti su atsakingu – Ričardu Zaranka tel. 8 670 08769.
LK vadas gen. mjr. J. V. Žukas pakvietė pirmuosius savanorius stoti į bendrą rikiuotę su LK vienetais 2015 m. lapkričio 23 d. Katedros aikštėje. LK vado pritarimu, LKKSS VAS, kartu su KAM Protokolo skyriumi, koordinuos savanorių dalyvavimą šventėje.

LKKSS Vilniaus skyriaus valdyba prašo iki spalio 31 d. atsiliepti savanorius, kurie 1990-11-23 prisiekė Lietuvai, ir informuoti tel. 8 650 43395 apie savo apsisprendimą dalyvauti rikiuotėje Katedros aikštėje š.m. Lapkričio 23 d.

Preliminarus pirmųjų savanorių dalyvavimo šventėje planas:
• atžygiuoti kartu su LK kariniais vienetais nuo Krašto apsaugos ministerijos į Katedros aikštę;
• stovėti bendroje rikiuotėje Katedros aikštėje;
• išžygiuojant, kaip ir LK kariniai vienetai, pagerbti AT pirmininką, LR Prezidentę ir LK vadą;
• kartu su LK kariniais vienetais ir kariuomenės orkestru žygiuoti iš Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės.

Be to, pranešę apie dalyvavimą Lapkričio 23 d. šventėje 1990 m. savanoriai bus pakviesti dalyvauti specialiame koncerte Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse, lapkričio 22 d. vakare. Kitos šventinės priemonės dar derinamos ir bus praneštos savanorių nurodytu telefonu ir el. paštu.

Registracija būtina dėl iš anksto derintinų pirmųjų savanorių pasirengimo šiai šventei detalių: aprangos, avalynės, galvos apdangalo, vėliavos nešimo, gal net pagrindinių rikiuotės įgūdžių atnaujinimo.

Labai norisi tikėti, kad pirmieji savanoriai praneš laiku apie savo dalyvavimą ir Lapkričio 23 d. šventės rikiuotėje dalyvaus tik iš pirmųjų savanorių sudaryta pakankamo dydžio formuotė.

Pirmieji savanoriai, dalyvaukite ir liudykite, kad puikiai prisimenate Lietuvos kariuomenės istoriją.

NGS pirmininkas, tel. 8 615 48006

Renginys Panevėžyje – Lietuvos šimtmečio laisvės gynėjai

Maloniai  kviečiame  Jus atvykti  2018 m. birželio  10 d. (sekmadienį ) 13  val. į renginį

Lietuvos šimtmečio laisvės gynėjai,

kuris vyks   Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje.

www.paneveziomuziejus.lt

Adresas:  Respublikos g. 17, Panevėžys .

Renginyje dalyvaus partizanų būrio vadas Bronius Juospaitis. Edukacinė programa apie laisvės gynėjus. Svečių pasisakymai. Svečiuose  dalyvaus Seimo narys Povilas Urbšys.

Po renginio – kareiviška košė ir arbata.

Prašome aktyviai dalyvauti !

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga   Panevėžio skyrius

KVIETIMA1

Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 28-metinių minėjimas

Sveiki, bendražygiai,

Nors mūsų kasmet jau vis mažiau, tačiau ir šiemet labai maloniai šiltai  ir dalykiškai susirinkę bendražygiai-bendraminčiai pabendravome jaukioje Ramovės salėje.

Džiaugiamės, kad mūsų dvasia nesensta, pelnytai didžiuojamės beveik prieš tris dešimtis metų mūsų tvirtu apsisprendimu ir nuveiktais darbais vardan mūsų, mūsų vaikų vardan mūsų valstybės ateities.

Šiame susitikime trūko vienintelio akcento – visi apgailestavome, kad mūsų pirmasis vadas Audrius nesuspėjo sugrįžti, tad visų LAKS, KAD kūrėjų, Valstybės gynėjų vardu sveikinu Audrių Butkevičių šiomis eilutėmis.

Tikėkimės, kad KAD ir Nepriklausomybės įkūrimo trisdešimtmetį, prieš tai kitąmet atšventę garbingą LAKS įkūrimo trisdešimtmetį,  sutiksime dar įspūdingiau atlikę dar ne vieną svarbų darbą. Ir aišku, kaip matome iš priimtų dokumentų, kad ir neatliktų darbų vis dar yra.

Su švente – pagarbiai LAKS pirmininkas Jonas Užurka.

Renginio nuotraukų autorius: dim. vyr. ltn. Romualdo Dunausko

SVEIKINIMAS

Gerbiami Bendražygiai,ngsj-gecia2

Leiskite pasveikinti ir perduoti nuoširdžiausius linkėjimus Jums, nes šiandien 2016 m. rugsėjo 8 d. yra kalendorinė Padėkos už Lietuvos Nepriklausomybės ir Laisvės gynimą diena!

Norėčiau pasidalinti džiugia žinia iš LR Seimo. Šios gražios dienos išvakarėse gavome žinią, kad Seimo vadovybė priėmė teigiamą sprendimą dėl Laisvės gynėjų sausio 12 d. priimtos Rezoliucijos. Šiandien jau galime džiaugtis dovana, nes vietoje, kur šiemet buvo atidengta Gynusių Lietuvą garbei Laisvės gynėjų-savanorių priesaikos lentelė, turime  išsvajotą, LRS pirmuosiose rūmuose mūsų garbiai pervardintą Lietuvos Nepriklausomybės Laisvės gynėjų galeriją!

VGTU paprašytas pagaminti Aukščiausiosios Tarybos ir susijusios teritorijos gynybos 1991 m. maketas. Dirbama dėl Laisvės gynėjo kortelės projekto klausimais, toliau derinami kiti Rezoliucijos kreipimosi į LRS svarbūs sprendimai.

Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų vardu dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą su Laisvės gynėjais, puikų Nepriklausomybės atkūrimo bei Laisvės gynimo 25-mečio progų ir įvairių metinių organizavimą:

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei ir jos pavaduotojams,

Lietuvos Respublikos Seimo Kanceliarijai ir pavaduotojui, Informacijos ir komunikacijos departamentui, Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėjai,

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijai, Kariuomenės vadovybei ir Krašto apsaugos sistemos darbuotojams,

ir visiems kitiems, prisidėjusiems prie tokių Jubiliejinių švenčių ir minėjimų organizavimo!

Pagarbiai,

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis

2016 m. rugsėjo 8 d.ngsj-gecia2

Kvietimas

 

 

Nepriklausomybės gynėjų sąjunga  

m a l o n i a i  k v i e č i a  J u s

dalyvauti minėjime-konferencijoje „1991 m. rugpjūčio pučas Maskvoje, jo pasekmės Vilniuje ir atgarsiai pasaulyje. Atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimas“. Minėjimas-konferencija skirta paskutinės Lietuvos okupacijos aukos, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo gynėjo, kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 25-osioms metinėms atminti.

Minėjimas-konferencija vyks 2016 m. rugpjūčio 21 d. (sekmadienį) 14 val. Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salėje.

Norinčios dalyvauti minėjime-konferencijoje visuomeninės organizacijos dalyvių sąrašus pateikia iki 2016 m. rugpjūčio 11 d. Nepriklausomybės gynėjų sąjungai:

el.p.: akulikauskis@gmail.com arba henrikas.narscius@gmail.com

Įeidami į Seimo rūmus, dalyviai turi pateikti asmens dokumentą.

Rezoliucija

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ SUSITIKIMO DALYVIŲ

REZOLIUCIJA

DĖL ISTORINĖS ATMINTIES IŠSAUGOJIMO

2016 m. sausio 12 d.

Vilnius, Seimo Kovo 11-osios Akto salė

 

Lietuvos Laisvės gynėjų organizacijų nariai,

jausdami moralinę atsakomybę prieš būsimas Lietuvos piliečių kartas;

suvokdami tautos istorinės atminties išsaugojimo būtinybę ir svarbą valstybinės ir tautinės savimonės stiprinimui;

matydami agresyvias Lietuvos valstybingumui priešiškų jėgų, visų pirma Rusijos, pastangas pakeisti svarbiausių XX amžiaus Lietuvos istorijos įvykių vertinimus;

pripažindami, kad tiesa pati savęs neapgina ir laisvės kovų atminimo išsaugojimui būtinos aktyvios valstybės institucijų pastangos;

laikydami iš esmės ydinga ir žalinga valstybei vadinamojo istorinių atminčių pliuralizmo nuostatą, kad visi istorijos pasakojimai yra vienodai teisingi ir todėl gerbtini demokratinėje valstybėje;

stebėdami nepakankamas valstybės pastangas įamžinti laisvės kovų istoriją;

nerimaudami, kad daug unikalios audiovizualinės medžiagos apie laisvės gynimo istoriją yra saugoma netinkamomis sąlygomis ir todėl gali būti negrįžtamai prarasta;

ragindami sutelkti laisvės kovų istorijos įamžinimo darbams plačias akademines ir visuomenines grupes, įtraukiant į šias pastangas ne tik profesionalius istorikus ir archyvarus, bet ir jaunąją kartą – moksleivius ir studentus;

konstatuodami, kad pribrendo būtinybė imtis valstybės galioje esančių veiksmų, kurie leistų sutvirtinti laisvės gynėjų atminimą ir Lietuvos valstybės teisę egzistuoti pagrindžiančią teisingą Lietuvos istoriją,

raginame Lietuvos Respublikos Seimą:

1) pakeisti Seimo I rūmų Vitražo galerijos pavadinimą į Lietuvos laisvės gynėjų galeriją;

2) priimti teisės aktus – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą bei Tautos atminties įstatymą;

3) parengti teisės aktus, įteisinančius atminimo korteles Lietuvos Laisvės gynėjams (1990–1991);

4) skirti valstybės institucijoms (archyvams, muziejams) ilgalaikį tikslinį finansavimą istorinės (dokumentinės, foto-, vaizdo, garso ir kt.) medžiagos įsigijimo programai įgyvendinti;

5) parengti ilgalaikį Lietuvos laisvės gynėjų atsiminimų rikimo–įrašymo projektą ir numatyti lėšas;

6) išsaugoti ir papildyti Lietuvos Respublikos Seimo rūmų interjerą, kuris atspindėtų Parlamento vidaus ir išorės gynybą:

  1. a) parengti Parlamento vidaus ir išorės gynybos maketą;
  2. b) papildyti Seimo I–III rūmų interjerą gynybos akcentais (gynybiniais postais, šaudykla ir pan.);
  3. c) įrengti naujų technologijų interaktyvią ekspoziciją;
  4. d) atnaujinti Seimo Sausio 13-osios memorialo interjerą;

7) sprendžiant ir įgyvendinant Lietuvos laisvės gynimo (1990–1991) įamžinimo projektus, kviesti visuomeninių organizacijų, susijusių su Parlamento gynyba, atstovus.

 

Susitikimo dalyvių įgaliotas – Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis

DĖMESIO SKELBIAMA

REZOLIUCIJA

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ SUSITIKIMO DALYVIŲ

REZOLIUCIJA

DĖL ISTORINĖS ATMINTIES IŠSAUGOJIMO

2016 m. sausio 12 d.

Vilnius, Seimo Kovo 11-osios Akto salė

 

Lietuvos Laisvės gynėjų organizacijų nariai,

jausdami moralinę atsakomybę prieš būsimas Lietuvos piliečių kartas;

suvokdami tautos istorinės atminties išsaugojimo būtinybę ir svarbą valstybinės ir tautinės savimonės stiprinimui;

matydami agresyvias Lietuvos valstybingumui priešiškų jėgų, visų pirma Rusijos, pastangas pakeisti svarbiausių XX amžiaus Lietuvos istorijos įvykių vertinimus;

pripažindami, kad tiesa pati savęs neapgina ir laisvės kovų atminimo išsaugojimui būtinos aktyvios valstybės institucijų pastangos;

laikydami iš esmės ydinga ir žalinga valstybei vadinamojo istorinių atminčių pliuralizmo nuostatą, kad visi istorijos pasakojimai yra vienodai teisingi ir todėl gerbtini demokratinėje valstybėje;

stebėdami nepakankamas valstybės pastangas įamžinti laisvės kovų istoriją;

nerimaudami, kad daug unikalios audiovizualinės medžiagos apie laisvės gynimo istoriją yra saugoma netinkamomis sąlygomis ir todėl gali būti negrįžtamai prarasta;

ragindami sutelkti laisvės kovų istorijos įamžinimo darbams plačias akademines ir visuomenines grupes, įtraukiant į šias pastangas ne tik profesionalius istorikus ir archyvarus, bet ir jaunąją kartą – moksleivius ir studentus;

konstatuodami, kad pribrendo būtinybė imtis valstybės galioje esančių veiksmų, kurie leistų sutvirtinti laisvės gynėjų atminimą ir Lietuvos valstybės teisę egzistuoti pagrindžiančią teisingą Lietuvos istoriją,

raginame Lietuvos Respublikos Seimą:

1) pakeisti Seimo I rūmų Vitražo galerijos pavadinimą į Lietuvos laisvės gynėjų galeriją;

2) priimti teisės aktus – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą bei Tautos atminties įstatymą;

3) parengti teisės aktus, įteisinančius atminimo korteles Lietuvos Laisvės gynėjams (1990–1991);

4) skirti valstybės institucijoms (archyvams, muziejams) ilgalaikį tikslinį finansavimą istorinės (dokumentinės, foto-, vaizdo, garso ir kt.) medžiagos įsigijimo programai įgyvendinti;

5) parengti ilgalaikį Lietuvos laisvės gynėjų atsiminimų rikimo–įrašymo projektą ir numatyti lėšas;

6) išsaugoti ir papildyti Lietuvos Respublikos Seimo rūmų interjerą, kuris atspindėtų Parlamento vidaus ir išorės gynybą:

a) parengti Parlamento vidaus ir išorės gynybos maketą;

b) papildyti Seimo I–III rūmų interjerą gynybos akcentais (gynybiniais postais, šaudykla ir pan.);

c) įrengti naujų technologijų interaktyvią ekspoziciją;

d) atnaujinti Seimo Sausio 13-osios memorialo interjerą;

7) sprendžiant ir įgyvendinant Lietuvos laisvės gynimo (1990–1991) įamžinimo projektus, kviesti visuomeninių organizacijų, susijusių su Parlamento gynyba, atstovus.

 

Susitikimo dalyvių įgaliotas – Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis