Author: Pirmininkas

NGS valdybos susirinkimo 2022 m. sausio 10 d. protokolo išrašas

Bendru sutarimu nutarta: dar kartą NGS skyrių pirmininkus įpareigoti pateikti ataskaitas sekančiame NGS valdybos susirinkime (atsakingas G.Vilkelis). Sekantis NGS valdybos susirinkimas planuojamas sušaukti vasario 10 d. 18 val. Taip pat nutarta susirinkimo darbotvarkę skelbti ne tik facebooke, bet ir NGS puslapyje (atsakingas S.Žilius).

Bendru sutarimu nutarta: 1) Alytaus sk. uždaryti; 2) patalpinti sąskaitą internete ir paskatinti NGS narius mokėti nario mokesčius tiesiogiai (už 1 ir 2 punktų informacijos paskelbimą atsakingas S. Žilius); 3) įspėti Šaulių sk. pirmininką Rimvydą Mintautą dėl nesumokėto nario mokesčio už 2020 m. ir Vilniaus sk. pirmininką Vladą Turčinavičių dėl nesumokėto nario mokesčio už 2021m. (atsakingas G.Vilkelis).
Bendru sutarimu nutarta: patvirtinti NGS narių kiekybinį sąrašą pagal sumokėtą nario mokestį: Radviliškio sk. 11 narių, Barikadų sk. 16 narių, Žemaitijos sk. 20 narių, Trakų sk. 25 nariai, Utenos sk. 13 narių, Panevėžio sk. 6 nariai. Viso NGS organizacijoje yra 97 (devyniasdešimt septyni nariai).
Bendru sutarimu nutarta: įpareigoti skyrių pirmininkus pateikti vardinius skyrių sąrašus pagal valdybos patvirtintą narių skaičių skyriuose iki NGS valdybos posėdžio vasario 10 dieną. Atsakingas G.Vilkelis.

Bendru sutarimu nutarta: apdovanoti Dalių Žižių, Virginijų Vitalijų Vilkelį ir Arvydą Anušauską Nepriklausomybės gynėjų sąjungos medaliais. Atsakingas A.Kulikauskis, S.Žilius.
Bendru sutarimu nutarta: NGS tęsia veiklą ir informuoja, kad atsiribojame ir smerkiame akcijas sausio 13 dieną turinčias tikslą nuversti teisėtai rinktą valdžią ir konstitucinę Lietuvos Respublikos santvarką. Renginio organizatoriai ir viešojoje erdvėje besireiškiantys asmenys nieko bendro su Nepriklausomybės gynyba ir su NGS neturėjo ir neturi.

1991 – 1992 METAI. TAIP GIMSTA KARIAI

Valdas Mintaučkis

Alaušų kaime, prie didžiausio Utenos rajono ežero Alaušo gimusiam ir ten vaikystę praleidusiam Aleksiejui sausio įvykių metu buvo vos 17. Besimokydamas Utenos regioniniame profesinio engimo centre laiko beveik neturėjo: paskaitos mokykloje, dziudo treniruotės Remonto mechaninėje gamykloje pas dziudo trenerį Viktorą Budzinskį, po to per visą Uteną į trenerio į Andriaus Zelevo karatė klubą antros vidurinės mokyklos sporto salėje. Vakarienei batonas, trys šaukšteliai cukraus ir indelis grietinės. Ryte viskas kartodavosi nuo pradžių. Treneriai jame suformavo ne tik kovinius įgūdžius, jie suformavo discipliną ir pagarbą žmogui,-juk po kovos ringe kovotojai vienas kitam nusilenkia ir paduoda ranką. Sausio dvyliktosios naktį su draugu Žanu Sipovičiumi tuomet jau dirbusiu Krašto apsaugos departamente susitiko Utenio aikštėje ir, kartu su tremtiniais, politiniais kaliniais, Sąjūdžio atstovais bei savo mokytoju Edmundu Pupiniu autobusu išvažiavo prie Aukščiausios Tarybos. Parlamento gynėjų daugėjo. Laiptine užsikabarojo ant kitoje pusėje Gedimino prospekto stovinčio namo stogo, žiūrėdamas į aikštėje šurmuliuojančią ir barikadas statančią minią, girdėjo prof. V. Landsbergio kreipimąsi, kunigo Roberto Grigo laiminimą, lietuvio karinio korespondento kovojusio Afganistane amerikiečių pusėje, pasakojimus. Tai paliko didžiulį įspūdį ir supratimą, kad vyksta kažkas svarbaus, jis esąs ten, kur turi būti. Nuo tos akimirkos tapo kariu. Kitą dieną įėjo į molotovo kokteilių kvapais prisigėrusį Aukščiausios Tarybos pastatą, pasendinęs save visais dviem metais, po nuodugnios kraštiečio iš Vyžuonų patikros buvo priskirtas Vilniaus būriui ir gavo pirmą kovinę užduotį – saugoti pastato langus, stogą ir žmones. Taip prasidėjo knygos „Tarp dangaus ir žemės“ autoriaus, Lietuvos kariuomenės pulkininko Aleksiejaus Gaiževskio kario kelias. Tarnavo Mokomajame junginyje, Lietuvos kariuomenės pirmosios sudėties specialios paskirties oro desanto būryje, mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Algirdo batalione, Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalione ir LDK Vytenio batalione štabo viršininku, vėliau tapo šio bataliono vadu. Vadovavo Jungtinio štabo kovinių operacijų paramos skyriui, daugiau nei trejus metus Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centrui, vėliau Jonušo Radvilos mokomajam pulkui, du kartus dalyvavo tarptautinėse operacijose Afganistane, 2018-2021 buvo Lietuvos atstovas strateginėje NATO vadavietėje JAV, Norfolke, kuri užsiima strateginiu planavimu 20 metų į priekį, skaičiuoja tektoninių plokščių judėjimą, klimato kaitą, migrantų srautus ir nestabilias geopolitines situacijas. Viską galima įtakoti, numatyti grėsmes ir jas pristabdyti. Atliekant įvairias mokslinių studijų programas štabe dirbo virš 200 institutų. Pulkininkas dabar tarnauja Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo karinio rengimo valdybos, kuri sinchronizuoja ir vertina visus Lietuvoje vykstančius mokymus ir pratybas pradedant kosmosu, karinėmis jūrų ir oro pajėgomis įskaitant kibernetinę erdvę viršininku. Sausio mėnesio pabaigoje mums pasakė, kad esame kovinė jėga, reikia struktūrizuotis ir reorganizuotis, nes SKAT buvo savanoriai, o reikėjo reguliarių kariuomenės padalinių, reikėjo saugoti objektus, patruliuoti, ruošti pasalas, ruoštis šauktinių priėmimui. Tuomet Lietuvoje veikė OMON, KGB ir kitokie padaliniai. Česlovas Jezerskas tapo naujojo junginio vadu. Į formuojamo spec. paskirties oro desanto būrį aranką vykdė būrio vadas, penkiskart TSRS čempionas Pranas Kasteckas – nerealus laukinio charakterio kovinis vadas. Jis iš kelių šimtų žmonių atrinko ne tuos, kurie nebijojo mirti, bet tuos, kurie mokėjo atsikelti. Mirties baimė yra natūrali. Iki šios dienos, prieš kokį svarbų renginį, aš po stalu pakišu ranką ir žiūriu, ar ji virpa. Per dieną būdavo trys kovinės savigynos treniruotės. Mus mokė kovoti, stabdyti, naikinti greitais efektyviais judesiais, kadangi plikomis rankomis turėjome eiti prieš ginkluotus žmones. Ginklas buvo laikomas provokacine priemone, kadangi sovietinės struktūros galėjo mus sunaikinti kaip teroristus. Mokėjome naudotis sprogmenimis ir buvome pasiruošę sumokėti pačią didžiausią kainą. Vėliau, kai mūsų padalinį išformavo, operacijose dalyvaudavome kaip atskiri žmonės. Kadangi buvome dislokuoti Kapsų gatvėje, vietiniai pradėjo skriausti šauktinius, teko panaudoti senus įgūdžius, teko susidurti su brigada. Tada jie vardais nesivadino – tarpusavyje naudojo šaukinius pravardes ir kai šios knygos pagrindu buvo pastatytas kino filmas „Spec.žvėrynas“ premjeroje, atvykęs iš Norfolko, dalyvavo pirmos sudėties būrio karys Aleksiejus Gaiževskis – Voras.
Citata iš knygos: Norėdamas padėkoti kariui už jo tarnybą, pirmiausia turi tarti AČIŪ jo šeimai. Gyvybę karys aukoja tik už tai, ką iš tiesų myli ir nori apsaugoti. Tėvynė – tai ne žemės lopinėlis ir ne sąskaita banke. Tėvynė yra ten, kur kario širdis. Jei saugai ir brangini savo šeimą, turi dėl to kovoti. Ačiū mano mylimai ir brangiai ŠEIMAI už palaikymą, kantrybę, už tai, kad esate su manimi.
Iš plk. Aleksiejaus Gaiževskio interviu: Yra žuvusių karių, yra per anksti išėjusių draugų. Buvome vieningi, tokiais ir likom. Kas metai einame prie draugo kapo, švenčiame Geležinio vilko, kariuomenės dieną, važiuojame pas Edgaro Kopciko mamą. Ji neteko sūnaus, vieno iš dviejų. Mes pasakėme: mama, tu netekai vieno, bet gavai mus visus keturiolika. Atsirado nematytų nuotraukų ir filmuotos medžiagos. Mes tiesiog išėjome iš namų, tik paskambinę, pranešę tėvams. Žinojome, kad neturėsime ryšio su šeima, kad būsime išvežti į miškus, treniruojami, mokomi tol, kol pasieksime lygį, kol būsime paruošti operacijoms. Būrys vykdė vado įsakymus, privalėjo besąlygiškai vykdyti užduotis. Mus mokė ne muštis, o sunaikinti. Kova galėjo trukti iki dešimties sekundžių. Kodėl mus išblaškė po visą pasaulį? Mes, buvę kaip vienas kamuolys, ir staiga mūsų neliko. Skirtingi tų žmonių likimai. Kai kurie žmonės nebegalėjo susitaikyti su tuo, kad staiga jie jau ne spec. padalinio kariai. Jie nesusivokė erdvėje. Tada juk nebuvo jokių psichologinių pagalbų. Tiesiog. Iki pat dabar yra dienos, kai mes susirenkame ir pasakojame vienas kitam istorijas. Tik mums žinomas.

Didžiosios Britanijos žvalgyba „apšviečia“ kinų šnipę, kuri „slepiasi viešai “

Žeimis Detmeris, VOA news

Didžiosios Britanijos vidaus žvalgybos agentūra MI5 patiria politinį spaudimą, kad paaiškintų, kodėl ji anksčiau neįspėjo įstatymų leidėjų apie įtariamos Kinijos šnipės veiklą, kuri, kaip teigia saugumo tarnyba, „sąmoningai įsitraukė į politinį kišimąsi į JK“.
Didžiosios Britanijos saugumo agentūros pastaraisiais mėnesiais perspėjo apie didėjantį Kinijos šnipų aktyvumą šalyje, tačiau įtariamai šnipei Christine Lee, 59 metų dviejų vaikų motinai ir Kinijos ambasados ​​patarėjai teisės klausimais, buvo leista netrukdomai dirbti ir netgi sulaukta apdovanojimų 2019 m. iš Downing Street 10.
Remiantis retu perspėjimu, kurį ketvirtadienį MI5 išsiuntė Bendruomenių rūmų valdžiai, Lee padėjo ir nukreipė finansines aukas iš Kinijos politinėms partijoms ir parlamentarams ir praleido gerus tris dešimtmečiu, užmegzdama ryšius su politikais ir aukšto rango pareigūnais

.Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Wang Wenbin penktadienį paneigė kaltinimus.

„Kinija visada laikėsi nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus principo“, – sakė jis per spaudos konferenciją Pekine. „Mes neturime poreikio ir neužsiimsime vadinamąja trukdžių veikla. Kai kurie žmonės galėjo žiūrėti per daug „007“ filmų, todėl kilo per daug nereikalingų asociacijų.“

Kinijos ambasada Didžiojoje Britanijoje teigė, kad kaltinimai Lee yra „šmeižimo ir bauginimo prieš kinų bendruomenę Jungtinėje Karalystėje“ kampanijos dalis.

2015–2020 metais Lee advokatų kontora, įsikūrusi Anglijos mieste Birmingeme, paaukojo 900 000 USD Gardineriui jo biuro veiklai. Darbo partijos įstatymų leidėjas įdarbino vieną iš Lee sūnų savo privačiame biure. Gardineris Londono transliuotojui sakė, kad Christine Lee ieškos jo nuomonės apie tai, „kas buvo aukštesnis ir kas nusileido politikoje“.
Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjas savo pareiškime teigė, kad „kelerius metus palaikė ryšius su mūsų saugumo tarnybomis“ dėl Lee ir teisingai pranešė apie visas aukas. Gardineris kurį laiką buvo pagrindinis leiboristų atstovas energetikos ir klimato kaitos bei tarptautinės prekybos klausimais. Jis iš esmės laikėsi Pekinui palankių pozicijų ir palaikė ginčytiną atominę elektrinę, kuri Didžiojoje Britanijoje statoma bendradarbiaujant su Kinijos valstybei priklausančia energetikos įmone.

Tačiau Didžiosios Britanijos valdžia nepateikė jokių pasiūlymų dėl jo netinkamo elgesio. Gardineris teigė, kad MI5 jam pranešė, kad nėra jokių žvalgybos duomenų, rodančių, kad Lee sūnus Danielis Wilkesas „žinojo apie neteisėtą savo motinos veiklą arba prisidėjo prie jos“.
Gavusi įspėjimą iš MI5, Bendruomenių rūmų pirmininkė Lindsay Hoyle ketvirtadienį perspėjo parlamentarus, sakydama, kad Lee „dalyvauja politinio kišimosi veikloje Kinijos komunistų partijos vardu, nusitaikydamas į Parlamento narius ir susijusius politinius subjektus“. Jis sakė, kad MI5 jai pranešė, kad Lee nuslėpė aukų, kurias ji skyrė tarnaujantiems ir būsimiems parlamentarams, kilmę.

Kinijoje gimusi Lee devintajame dešimtmetyje įkūrė namus Anglijos Midlandse ir įkūrė sėkmingą advokatų kontorą, kurios pagrindinis biuras yra Birmingeme, o filialai – Londono kinų kvartale, Pekine, Honkonge ir Guangdžou. Manoma, kad ji yra natūralizuota Didžiosios Britanijos pilietė.

Saugumo ministras Damianas Hindsas penktadienį sakė, kad bus peržiūrėta, kaip Lee pavyko užmegzti ryšius su atsakingais asmenimis. Hindsas teigė, kad incidentas parodė būdą, kaip priešiškos šalys bandė kištis į Didžiosios Britanijos politiką.

„Jūs turite operatorių, kurie specializuojasi bandydami, žinoti, rasti būdų, kaip patekti į įtakingas pareigas ir veikia įvairiais būdais“, – sakė jis „Sky News“.
Hindsas pridūrė: „Tai istorija, incidentas, punktas apie tai, kaip kitos valstybės gali įvairiais būdais siekti paveikti mūsų šalį, vienas iš jų yra politinis kišimasis, o vienas iš būdų tai padaryti yra finansavimas“.

Buvęs konservatorių partijos lyderis Iainas Duncanas Smithas paragino atlikti platesnę peržiūrą ir išnagrinėti, kodėl įstatymų leidėjai daug anksčiau nebuvo perspėti saugumo tarnybų dėl Lee, kuri jau 17 metų aukoja britų politikams.

„Kodėl, po galais, tokei agentei leidžiama veikti šioje šalyje? – paklausė jis ketvirtadienį Bendruomenių Rūmuose.

Didžiosios Britanijos pareigūnai teigia, kad Lee buvo įtariama siekusi paveikti kelis parlamentarus, nepaisant jų partijos. Keletas įstatymų leidėjų, įskaitant vyresniuosius, iš Konservatorių, Darbo ir Liberalų demokratų partijų gavo aukų, o ji turėjo prieigą prie eilės Didžiosios Britanijos ministrų pirmininkų. 2019 m. ji gavo tuometinės ministrės pirmininkės Theresos May apdovanojimą „Points of Light“ už darbą britų ir kinų bendruomenės labui. Apdovanojimas buvo atšauktas ketvirtadienį.

Vidutinio amžiaus, akiniuota ir gerbiamateisininkė, Lee iš pirmo žvilgsnio atrodytų neįtikėtina šnipė. Tačiau Didžiosios Britanijos žvalgybos pareigūnai teigia, kad jos šnipinėjimas buvo vadovėlinis prekybos poveikiu atvejis, pasitelkiant simpatijų pagalbą ir identifikuojant galimus verbuoti asmenis.

„Žmonės mano, kad šnipinėjimas yra spalvingi Džeimso Bondo dalykai“, – VOA sakė tarnaujantis britų žvalgybos pareigūnas. „Tačiau Lee vaidmuo buvo ne pavogti valstybės ir karines paslaptis, o įsiskverbti į politinius ir verslo sluoksnius būdais, naudingais Kinijos užsienio politikos tikslams ir atverti įtakos kelius“, – pridūrė jis.
„Ji yra klasikinis atvejis, kai šnipas slepiasi matomoje vietoje“, – pridūrė jis.
Žinoma, Lee nebuvo smulki žuvelė. Ji buvo pažįstama figūra Didžiosios Britanijos parlamente ir neslėpė aukšto lygio ryšių su Kinijos politine isteblišmentu. Jos advokatų kontora konsultavo Kinijos ambasadą, ji buvo nufotografuota stovinti šalia Kinijos prezidento Xi Jinpingo.

Gruodį Didžiosios Britanijos užsienio žvalgybos agentūros MI6 vadovas Richardas Moore’as pareiškė, kad Kinijos iškilimas yra „vienintelis didžiausias prioritetas“ jo pareigūnams. Jis perspėjo, kad Pekinas didina savo šnipinėjimo veiklą ir daugiausia dėmesio skiria politikai ir vyriausybės darbuotojams, taip pat tiems, kurie dirba pramonės šakose ir universitetuose, kurie gali būti naudingi KKP.
„Jie taip pat stebi ir bando daryti netinkamą įtaką Kinijos diasporai“, – sakė jis.

Pagal užsienio spaudą parengė Sigitas Žilius

Straipsnis originalo kalba:

https://www.voanews.com/a/british-intelligence-shines-light-on-chinese-spy-hiding-in-plain-sight-/6397338.html

https://www.voanews.com/a/british-intelligence-shines-light-on-chinese-spy-hiding-in-plain-sight-/6397338.html

Paminklas Andreikėnų partizanams

Valdas Mintaučkis

Šiandien Utenos rajono Andreikėnų kaime Nepriklausomybės gynėjų sąjungos iniciatyva pastatytas paminklas 1947 metų sausio 30 dieną Asmalų kaime žuvusiam „Kovo“ būrio vadui Andreikėnų kaimo gyventojui Jonui Vanagui – Tyrūnui, 1949 metų lapkričio 15 dieną Andreikėnų kaime buvusiame bunkeryje žuvusiems Vytauto apygardos Liūto rinktinės štabo rikiuotės skyriaus viršininkui Jonui Šyviui –„Plienui“, Ąžuolo kuopos kovo būrio partizanams Kaziui Steibliui –Ramūnui, Adomui Bražėnui – Riškučiui, Jonui Simunčiui – Girėnui.
Pagal ilgamečio Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro
darbuotojo skulptorius Jono Jogėlos projektą paminklą pagamino ir pastatė Alytaus
įmonė „Sobnetas ir Ko“.

BŪKIT PRAKEIKTI VYKDANTYS JUODŽIAUSIĄ DARBĄ PRIEŠ LIETUVIŲ KALBĄ IR JOS RAIDYNĄ!!!

            Leonas Kerosierius, sąjūdininkas, Parlamento gynėjas

    Prieš 31m sausio 11 d telkėmės prieš sovietinę agresiją ginti Lietuvą. 1991 sausio 13-ąją sovietinis militarizmas užpuolė Lietuvą, išžudė 14 ir sužeidė apie 1000 Lietuvos gynėjų.  Tada mes buvome susitelkę ir nugalėjome. Garbė ŽUVUSIEMS, šlovė visiems Laisvės kovotojams.

    Senokai, senai daugelis džiūgavo, kad į Tėvynės sąjungą atėjo daug sąjūdininkų ir ji buvo vadinama Sąjūdžio partija. Ji labai daug pasitarnavo Lietuvai. Ir aš joje buvau iki 2019 metų. Joje atsirado tiek daug SĄJŪDŽIO idėjų išdavikų, iškrypėlių, prisitaikėlių, prisiplakėlių kad šiurpas ima. 

    PRISIMINKIME kai 2010 m., buvęs LR Ministras Pirmininkas ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKDP) pirmininkas A. Kubilius pateikė Seimui įstatymo projektą vardų ir pavardžių rašymui LR piliečio asmens tapatybės dokumentuose  naudojant  svetimų kalbų raides  W, Q ir X.  Tais laikais tas projektas buvo vadinamas  LENKIŠKŲ RAIDŽIŲ įteisinimu Lietuvos raidyne. 

    2017-04-04 grupė Seimo narių vadovaujamų  Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos (TS-LKDP) pirmininko G. Landsbergio pateikė A. Kubiliaus patobulintą projektą, kuriame pasiūlytos  tos raidės  ne tik užsieniečiams, bet ir Lietuvos piliečiams, kurie yra ne lietuvių tautybės. 

    Nuo A. Kubiliaus pasikėsinimo į Lietuvos raidyną  daugiau kaip10 metų vyko nepaliaujama kova. Po to kai JUODŽIAUSIĄ darbą NAIKINANT LIETUVOS RAIDYNĄ atliko Seimo krikščionys demokratai G. Landsbergio projektas artėja į finišo tiesiąją ir 2022 sausio 11 dieną Seime vyks   balsavimo procedūros, nes Seimo krikščionys demokratai surikiavo niekšų armiją ir laukia komandos FAS. 

    PRAŠOME RIMTAI PAGALVOTI iki bus duota komanda FAS, nes lietuviško raidyno nesunaikino carai ir sovietai, o Seimo krikščionys demokratai LABAI STENGIASI.   

Baisu ir tai, kad balsavimai numatyti sausio 11 dieną kai Lietuva prieš 31 metus mobilizavosi ginti TĖVYNĘ  ir dabar minės Lietuvos istorijos  skaudžiausius įvykius.

    BŪKIT PRAKEIKTI VYKDANTYS JUODŽIAUSIĄ DARBĄ PRIEŠ LIETUVIŲ KALBĄ IR JOS RAIDYNĄ!!!

   

Nepriklausomybės gynėjų rikiuotė-susitikimas

Pakartotinis pranešimas

Gerb. NGS nariai.

Informuoju, kad 2022 m. sausio 12 d. /trečiadienį/-16 val. Seimo Didžiajame kiemelyje-ne Seimo patalpose, vyks Nepriklausomybės gynėjų rikiuotė-susitikimas skirtas paminėti Laisvės Gynėjų dieną.

Kviečiame Nepriklausomybės gynėjus atvykti į renginį.

Po rikiuotės-susitikimo dalyviai bus vaišinami arbata ir kareiviška koše.
Dalyviams galimybių pasas būtinas.

Turėti individualias apsaugos priemones.

Prašau, kad NGS skyrų pirmininkai informuotų narius apie renginį ir užpildytų lentelę pagal pridedamą formą word formatu.

Informaciją prašau pateikti iki 2022 m. sausio 6 d. 15val. l. paštu gintas.vilkelis@gmail.com

tel. 868689234

Eil. Nr. Pavardė (pagal abėcėlę) Vardas

Tikiuosi aktyvaus dalyvavimo.

Gintas Vilkelis

Nepriklausomybės gybėjų komiteto narys prie LRS

Nepriklausomybės Gynėjų rikiuotė

Gerb. NGS valdybos nariai.
Informuoju, kad 2022 m. sausio 12 d. /trečiadienį/-16 val. Seimo Didžiajame kiemelyje-ne Seimo patalpose, vyks Nepriklausomybės Gynėjų rikiuotė-susitikimas skirtas paminėti Laisvės Gynėjų dieną.
Kviečiame Nepriklausomybės Gynėjus atvykti į renginį. Po rikiuotės-susitikimo dalyviai bus vaišinami arbata ir kareiviška koše.
Dalyviams, kurie dalyvaus tik renginiuose lauke, galimybių pasas nebūtinas.Kitiems, esant reikalui, pageidaujantiems įeiti į Seimo II-sius rūmus, būtinas galimybių pasas.Turėti individualias apsaugos priemones. Prašau, kad NGS skyrių pirmininkai informuotų apie renginyje pageidaujančius dalyvauti ir užpildytų lentelę pagal pridedamą formą.Informaciją prašau pateikti iki 2022 m. sausio 5 d. NGS Trakų skyriaus pirmininkui Gintui Vilkeliui, el. paštu  gintas.vilkelis@gmail.com tel. 868689234

Sausio 7 d. 11 val. Seime vyks pasitarimas dėl rikiuotės-susitikimo.

Eil. Nr.Pavardė (pagal alfabetą)Vardas

Tikiuosi aktyvaus dalyvavimo.
PagarbiaiTrakų sk. pirmininkas Gintas Vilkelis

Gerbiami Bendražygiai,

Ačiū Jums, už įdėtas pastangas nepriklausomybės gynėjų gerovei bei tarnystę Tėvynei Lietuvai, mūsų kova dėl šių siekių dar nebaigta, tvirtai saugokime tai ką pavyko iškovoti daugiau kaip prieš 31 metus, kurkime ir puoškime Lietuvą ateities kartoms primindami savo šlovingą istorinę atmintį. Dėkoju likimui už suteiktą galimybę Jus pažinti ir tada kai to labiausiai reikėjo – pajausti Jūsų petį.

Gražių, jaukių ir šiltų Šv.Kalėdų bei saugių Naujųjų 🐯Tigro 2022 -ųjų metų kiekvienam!

Pagarbiai

Arnoldas Kulikauskis

NGS pirmininkas

NEPRIKLAUSOMYBĖS GYNĖJŲ SĄJUNGOS NARIAMS – AŠ ATSIPRAŠAU

Leonas Kerosierius, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos narys
Vilnius, 2021-12-23

Į Nepriklausomybės gynėjų sqąjungą mes susirinkome iš Parlamento rūmų, Televizijos
bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto aikščių, iš pasienio užkardų, iš Parlamento barikadų, iš
miestų ir miestelių.
Mūsų sambūrio tikslas prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės kovas ir budėti Tėvynės
gynyboje.
Gaudami valstybės apdovanojimus Prezidentui esame tarę TĖVYNĖS LABUI.
Gaudami nario pažymėjimą savo vadui Jonui Gečui taip pat esame tarę TĖVYNĖS LABUI.
Panašiai dėkojame už bet kokią paskatą.
Mūsų didingos organizacijos nariai rinkiminiame suvažiavime išrinko valdymo
organus, o mes įsipareigojome vykdyti mums pavestą misiją.
Aš, šalia kitų įpareigojimų, pasisiūliau padėti spręsti nario mokesčių rinkimo
klausimus, dalyvauti įstatų rengimo procedūrose. Patikėkite, kad man nepavyko abiem
klausimais. Dėl nario mokesčių rinkimo ne vieną kartą kalbėjau valdybos posėdyje ir oficialiai
rašiau ir ne kartą buvau kritikuojamas. Dėl įstatų esu pateikęs oficialius raštus, kuriuose esu
nurodęs, kad įstatų keitimo iniciatoriai turėtų pateikti tikslus ir kainą, nes reikėtų apmokėti
teisininkų konsultacijas, pakeitus įstatus reikėtų pakeisti NGS atributiką, sąskaitas, antspaudus
ir apmokėti kitas išlaidas. Mano manymu įstatų keisti nereikėtų, nes pagal juos visi norintys
gali bet kokį darbą atlikti – net kalnus nuversti. Mes dažnai pamiršdavome, kad darbo sėkmę
garantuoja visų valdybos narių teikiami pasiūlymai, aktyvus dalyvavimas darbe, prisiėmimas
prievolę atlikti darbus – O MES DAŽNAI REIKALAUDAVOME, KAD PIRMININKAS
IŠSPRĘSTŲ PROBLEMAS PATYS PASILIKDAMI NUOŠALYJE, nenorėdami suprasti,
kad pirmininko pagrindinė funkcija yra organizuoti darbą, kai mes visi valdybos nariai
tinkamai parengiame dokumentus arba suformuluojame užduotį, arba pateikiame pasiūlymą.
Esame dalyvavę įvairiuose aukščiausio lygio valstybės renginiuose ir kiekvienais
metais sausio 12 dieną Nepriklausomybės gynėjų rikiuotėje, konferencijoje ir laužų uždegimo
ceremonijoje. Visur ir visada susitikdami bendražygius prisimename anų laikų kovas ir
pasidaliname aktualijomis
Prieš porą savaičių dalyvavome Laisvės premijos laureato partizano Juozo Jakavonio-
Tigro ir generolo Gintautto Zenkevičiaus laidotuvių ceremonijose. Bažnyčiose ir laidotuvėse
buvo NGS narių. Tada dar kartą supratome koks reikšmingas šių karžygių gyvenimas
Lietuvos Nepriklausomybes kovose, nes ir mes buvome šalia jų ir žinaome priesaikos žodžius,
kad visada reikia budėti dėl Lietuvos Nepriklausomybės.
Laužydami plotkelę Kūčių vakarienėje, budėdami Kalėdų Šventose mišiose ir išgirdę
Naujųjų metų paskelbimo laikrodžio dūžius dar kartą prisiminsime savo darbus, pagalvosime
ar visada buvome teisūs, prašysime atleidimo už nuodėmes, už kitų įskaudinimą,
prisiiminsime atsakomybę už nenuveiktus darbus ir stenksimės būti Aukščiausiojo ir
bendraminčių tarnais.
Aš atsiprašau, kad tinkamai neatlikau man pavestas užduotis, gal ką įžeidžiau.
KAS GERA PRISIMINKIME.
TĖVYNĖS LABUI
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMO

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Seimo nariams

Nepriklausomybės gynėjams

Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĖS GYNĖJO STATUSO SUTEIKIMO

2021 m. lapkričio 4 d.

Vilnius 

LR Seimas 2021-06-10 d. priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą, kuriuo statusą galės gauti: 

  1. kariai savanoriai;
  2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai; 
  3. Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
  4. Muitinės departamento pareigūnai;
  5. policijos pareigūnai;
  6. šauliai.

APGAILESTAUJAME, kad Laisvės gynėjų statuso negalima bus suteikti žuvusiems Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui. Taip pat Nepriklausomybės gynėjo statuso negalės gauti apie 1000 sužeistųjų prie televizijos bokšto, prie Radijo ir televizijos komiteto ir juos gynusieji. Statuso negalės gauti gynusieji ir budėjusieji prie Parlamento, prie Sitkūnų, prie kitų svarbių objektų, stačiusieji barikadas, aktyviai dalyvavę medicinos darbuotojai, žaliaraiščiai, sąjūdininkai, žiniasklaidos atstovai, atidavusieji ginklus, nuolat budėjusieji jaunuoliai.

PAŽYMIME, kad dalis Nepriklausomybės gynėjų sąjungos narių aktyviai dalyvavusių ginant Parlamentą ir kitus objektus negalės gauti šio statuso, kadangi juridiškai  nebuvo įforminti aukščiau  paminėtose grupėse ir struktūrose, nors iki šiol aktyviai tebedalyvauja patriotinėje veikloje.

KONSTATUOJAME, kad 2018-01-02 d. visuomeninė Komisija nepriklausomybės gynėjams pripažinti sudaryta iš nevyriausybinių organizacijų, vienijančių 1990-1991 metų Lietuvos Nepriklausomybės gynėjus, veikianti su Seimo vadovybės žinia ir jos remiama, apsvarstė apie 350 prašymų dėl Laisvės gynėjų statuso pripažinimo galimiems kandidatams. Komisija 305 pripažino Laisvės gynėjų statuso atitikimo reikalavimus. Derinant su atsakingomis institucijomis Seimas jiems įteikė neterminuotus 1991 m. Lietuvos Nepriklausomybės gynėjo vardinius leidimus į Seimą.

ŽINOMA, kad  rengiant Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo statuso įstatymo projektą ir priėmus šį įstatymą į atsakingas institucijas kreipėsi daug Nepriklausomybės gynėjų ir organizacijų prašydami išplėsti Laisvės  gynėjų grupių sąrašą.

PRAŠOME Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatyme numatyti ir papildyti Laisvės gynėjo statusą visiems nužudytiems ir sužeistiems prie televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto bei kitiems aktyviai gynusiems Lietuvos Nepriklausomybę ir aktyviai dalyvaujantiems patriotinėje veikloje. Laisvės gynėjo statuso suteikimui pagrindiniais kriterijais ir argumentais galėtų būti Generalinės prokuratūros pažymos apie nužudymus, sužeidimus, savivaldybių ir sveikatos apsaugos institucijų pažymos, informacija apie priimtas priesaikas, valstybiniai apdovanojimai tarp kurių ir Sausio 13-osios atminimo medalis, nuotraukos, straipsniai, liudininkų paaiškinimai, visuomeninių organizacijų surinkta medžiaga apie visuomeninę patriotinę veiklą nuo 1990 metų bei visuomeninės Komisijos nepriklausomybės gynėjo pripažinti ir statusui suteikti, veikiančios nuo 2018-02-01 d. surinkta medžiaga.

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
valdybos pirmininkas                                                                                        Arnoldas Kulikauskis

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos
valdybos sekretorius                                                                                          Gintas Vilkelis