Naujas skelbimas

Gerbiami Bendražygiai ir Bičiuliai,

Šiemet sukanka 25 metai kai 1991 rugpjučio 21 d. prie Aukščiausiosios Tarybos įvažiavimo prieigų saugomo posto ties mūsų statytomis barikadomis žuvo karys savanoris Artūras Sakalauskas. Tai buvo paskutinis Maskvos Pučo atodūsis ir paskutinė Nepriklausomybės gynėjo auka Lietuvai.

Šia 25 -mečio proga LR Seime 2016-08-21 d. 14 val. Kovo 11-osios akto salėje organizuojamas minėjimas-konferencija! Kviečiame visus dalyvauti, pabendrauti.

Prašome registruotis dalyviams ir organizacijoms. Įėjimas bus griežtai kontroliuojamas, prirašymai vėliau negalios, tik užsiregistravusiems iki rugpjūčio antrojo savaitgalio!

Pridedamas programos projektas:

                                                                                                            Tarnybiniam naudojimui

                                                                                                            Projektas 2016-07-27

 

Minėjimas-konferencija

„1991 m. rugpjūčio pučas Maskvoje, jo pasekmės Vilniuje ir atgarsiai pasaulyje“

 

Programa

2016 m. rugpjūčio 21 d.

 Lietuvos Respublikos Seimo Kovo11-osios Akto salė

 

Pirmininkaujantys – Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Garbės pirmininkas dim. plk. Jonas Gečas, dim brg. gen. Česlovo Jezerskas ir Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininkas Arnoldas Kulikauskis

14.00–14.10 val.

Kunigo Roberto Grigo invokacija

 

14.10–14.20 val.

Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo Vydo Gedvilo sveikinimo žodis (derinama)

Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko sveikinimo žodis

 

14.20–14.40 val.

„Lietuvos gynybos organizavimas 1991 sausio–rugpjūčio mėn.“

Pranešėjas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, pirmojo Krašto apsaugos ministro Audrius Butkevičius

 

14.40–15.00 val.

„Lietuva ir jos užsienio politika SSRS įvykių ir pasaulio kontekste”

Pranešėjas – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Egidijus Bičkauskas

 

15.00–15.20 val.

Pranešimo pavadinimas derinamas

Pranešėjas – Profesorius dr. Valdas Rakutis

 

15.20–15.40 val.

Pranešimo pavadinimas derinamas

Pranešėjas – Lietuvos Šaulių sąjungos štabo narys, Klaipėdos universiteto doktorantas Egidijus Papečkys

 

15.40–15.50 val.

Mokomojo junginio, pirmojo brigados ,,Geležinis Vilkas“ vado dim. brg. gen. Česlovo Jezersko pasisakymas

 

 

 

15.50–16.10 val.

„Lietuvos savanoriai Nepriklausomybės gynyboje“

Pranešėjas – pirmasis Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos štabo viršininkas, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Garbės pirmininkas dim. plk. Jonas Gečas

 

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos medalio „Nepriklausomybės gynėjui“ įteikimas žuvusiam kariui savanoriui Artūrui Sakalauskui. Apdovanojimą atsiima Artūro Sakalausko artimieji

 

Pirmininkaujantys – ats plk. Arūnas Dudavičius, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos pirmininko pavaduotojas Zigfridas Jankauskas

 

16.15–16.30 val.

„Vilniaus krašto teritorinės autonomijos kūrimas 1991 metais“

Pranešėjas – „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, habil. dr. Kazimieras Garšva

 

16.30–16.45 val.

„Pasienio tarnyba 1991 metais“

Pranešėjas – Pasienietis, Lavoriškių posto viršininkas Almantas Laučius

 

16.45–17.00 val.

„Policijos tarnyba 1991 metais“

Pranešėjas – 1991 metų Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento generalinis komisaras Petras Liubertas

 

17.00–17.20 val.

Pasisakymai

 

 

Pastaba. Norintys pasisakyti diskusijoje, registruojasi pas konferencijos vedančiuosius. Vieno pasisakymo trukmė 3–5 min. Konferencijos dalyvių sąrašas bus sudarytas iki rugpjūčio 10 d. ir pateiktas Seimo apsaugos tarnybai.

 

Dalyviai: KAM atstovai, kariuomenės vadovybės, dalinių karininkai, seržantai, kariai, žuvusio savanorio Artūro Sakalausko artimieji, giminės, LKKSS, LŠS, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos, Sausio 13-osios brolijos nariai, studentai, gimnazistai, NOKT bei kitos visuomeninės organizacijos, KASP kariai, kariai savanoriai, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, karininkai ir kt. kviestiniai.

 

P.S. Pasisakančiųjų temos bus tikslinamos papildomai atskirai

 

Kontaktai:

per NGS :   NGSpirmininkas@lngs.lt; arba akulikauskis@gmail.com  tel. 8 615 48006

NGSsekretorius@lngs.lt; arba henrikas.narscius@gmail.com   tel. 8 687 97196

per LRS:     istorija@lrs.lt