Tag Archives: NGS

Kreipimasis dėl Laisvės gynėjo statuso

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

LR Seimas 2021-06-10 priėmė Lietuvos Respublikos Laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą pagal kurį Laisvės gynėjo statusą gali gauti:

  1. kariai savanoriai;
  2. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai;
  3. Valstybės saugumo departamento pareigūnai;
  4. Muitinės departamento pareigūnai;
  5. policijos pareigūnai;
  6. šauliai.

                   Darbuojasi komisijos, gaminami pagarbos ženklai.             

                   Daugiau kaip pusantrų metų daugelis organizacijų ir Laisvės kovotojų reiškė nepasitenkinimus ir siūlė, kad būtų papildytas įstatymas suteikti Laisvės gyunėjo statusą sovietų nužudytiems Laisvės gynėjams Loretai Asanavičiūtei, Vytautui Koncevičiui, Virginijui Druskiui, Vidui Maciulevičiui, Dariui Gerbutavičiui, Titui Masiuliui, Rolandui Jankauskui, Apolinarui Povilaičiui, Rimantui Juknevičiui, Alvydui Matulkai, Alvydui Kanapinskui, Ignui Šimulioniui, Algimantui Petrui Kavoliukui, Vytautui Vaitkui, apie 1000 sužeistųjų prie  Televizijos bokšto ir prie Radijo ir televizijos komiteto ir  gynusius svarbius objektus,   budėjusiems  prie Parlamento ir prie Sitkūnų, stačiusiems barikadas, medicinos darbuotojams, žaliaraiščiams, sąjūdininkams, žiniasklaidos atstovams,  atidavusiems ginklus.

             2023-01-12 Seimo Kovo 11-osios Akto salėje konferencijoje  vienas iš svarbiausių Parlamento gynybos organizatorių pulkininkas Jonas Gečas griežtai kritikavo Lietuvos vadovus ir Seimo narius atsisakančius įteisinti ir  suteikti Laisvės gynėjo statusą aukščiau įvardytiems Lietuvos gynėjams. Jo pasisakymas buvo palydėtas visų susirinkusiųjų pritarimu ir gausiais aplodismentais.          

             PRISIMINKIME, kai prie Televizijos bokšto ir Radijo ir televizijos komiteto sukiodamiesi  tankai ir šarvuočiai stumdė ir traiškė žmones, kai į juos šaudė automatais arba daužė juos įtūžę kareiviai,  kai žmonės statė įtvirtinimus, barikadas, gamino prieštankinius ežius, geranoriškai atidavė ginklus, stovėjo ir budėjo pasieniuose, prie svarbiausių valstybinių objektų, kai nenutrūkstama vilkstine buvo vežami sužeistieji, kai buvo operuojami ir gydomi sužeistieji, kai žmonės budintiesiems prie objektų atnešdavo karštos arbatos ir sumuštinių, kai bendroje maldoje ir giesmėmis buvo  prašoma Dievo pagalbos, kai buvo sutartinai dainuojama, kai Seimo nariai dėkodami prašė pasitraukti nuo Seimo ir įspėjo apie galimas sovietinės kariuomenės Laisvės gynėjų žudynes – JIE NEPASITRAUKĖ – todėl buvo apginta  LIETUVA.   

             Pasaulis žino, kad 1991 m PERGALĘ iškovojo visi stoję ginti Nepriklauisomybę, bet pasaulis dar nežino, kad už pergalę nutarta apdovanoti TIK STATUTINIUS.

                   Sunkiai suvokiama parlamentarų pozicija  kai sovietų nužudyti pasieniečiai  gali gauti  Laisvės gynėjo statusą, o sovietų nužudytieji prie Televizijos bokšto negali gauti Laisvės gynėjo statuso. Mes neprašome atsakymų į tuos klausimus.

Dieve aukštybėse, Švančiausioji Marija, Dangun priėmėte nužudytųjų vėles, suteikėte stiprybės sužeistiesiems ir nukentėjusiems – PASIGAILĖKITE LIETUVĄ VALDANČIŲJŲ IR POLITIKŲ, PATARKITE JIEMS SUPRASTI,  kad 1991 metų sausį sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią,  žvėriškai nužudė 14 Laisvės gynėjų, šimtai buvo sužeisti, daugybė narsiai gynė Nepriklausomybę – TAD NESTATUTINIAI GYNĖJAI TAIP PAT  nusipelno tokios pačios valstybės pagarbos kaip ir aukščiau paminėtame įstatyme 6-se  grupėse esantys Laisvės ganėjai.  

Rusijos karo trunkančio daugiau kaip metus Ukrainoje akivaizdoje  prašome Jūsų atsižvelgti į mūsų aiškinimus ir kad tada ukrainiečių buvo su mumis.

Manome, kad svarbiausiais kriterijais turėtų būti gydymo įstaigų ir prokuratūros pažymos, foto, aprašymų ir liudininkų paliudijimai, Sausio 13-osios atminimo medaliai bei veikusios komisijos surinkta medžiaga.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                    L . Kerosierius
Tarybos pirmininko pavaduotoja                                                          R.  Jakučiūnienė

Nepriklausomybės gynėjų sąjungos barikadų statytojų

Skyriaus pirmininkas                                                                             S.  Žilinskas
Pirmininko pavaduotojas                                                                      V.  Galinis

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel: 867438465,    S. Žilinskas tel: 865288844, el. p. vilnius@sajudis.com

Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 28-metinių minėjimas

Sveiki, bendražygiai,

Nors mūsų kasmet jau vis mažiau, tačiau ir šiemet labai maloniai šiltai  ir dalykiškai susirinkę bendražygiai-bendraminčiai pabendravome jaukioje Ramovės salėje.

Džiaugiamės, kad mūsų dvasia nesensta, pelnytai didžiuojamės beveik prieš tris dešimtis metų mūsų tvirtu apsisprendimu ir nuveiktais darbais vardan mūsų, mūsų vaikų vardan mūsų valstybės ateities.

Šiame susitikime trūko vienintelio akcento – visi apgailestavome, kad mūsų pirmasis vadas Audrius nesuspėjo sugrįžti, tad visų LAKS, KAD kūrėjų, Valstybės gynėjų vardu sveikinu Audrių Butkevičių šiomis eilutėmis.

Tikėkimės, kad KAD ir Nepriklausomybės įkūrimo trisdešimtmetį, prieš tai kitąmet atšventę garbingą LAKS įkūrimo trisdešimtmetį,  sutiksime dar įspūdingiau atlikę dar ne vieną svarbų darbą. Ir aišku, kaip matome iš priimtų dokumentų, kad ir neatliktų darbų vis dar yra.

Su švente – pagarbiai LAKS pirmininkas Jonas Užurka.

Renginio nuotraukų autorius: dim. vyr. ltn. Romualdo Dunausko

[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”Krašto apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 28-metinių minėjimo akimirkos”]